Aklında Soru Kalmasın!

Eğer aramaların sonuçsuz kaldıysa, talebini karşılamıyorsa veya farklı biz çözüm arayışındaysan, biz sana ulaşalım.

Teşekkürler, Ahmet

HDIFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye göstermiş olduğun ilgiden ötürü teşekkür ederiz. Müşteri Hizmetleri Ekibimiz en kısa süre içerisinde sana en uygun çözümü sunabilmek adına, vermiş olduğun telefon numarası üzerinden seninle iletişime geçecek.

Ürünlere Göz At
Hayat Sigortası Ürünlerimiz

Ürünleri İncele

Kullanıcı Sözleşmesi

Sözleşmenin Tarafları

 • Sarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza B Blok No 16/5 Kozyatağı – Kadıköy 34742 İstanbul-Türkiye adresinde mukim HDI Fiba Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi (kısaca "HDI Fibaemeklilik" ve / veya "Şirket" olarak kullanılacaktır) sigortacılık ve bireysel emeklilik sektöründe hizmet vermekte olan bir şirkettir.
 • Bu siteyi ziyaret eden veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler Kullanıcı olarak kabul edilmiştir. Medeni hakları kullanmaya ehil olmayan, 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar ile kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Bu durumda olan veli veya kanuni temsilcisi de Kullanıcı olarak kabul edilmiştir.

Sözleşme'nin Konusu

 • İşbu Sözleşme'nin konusu; Türkiye'de mukim ve ilgili mevzuat uyarınca yetkili bir sigorta şirketi olan HDI Fibaemeklilik şirketinin, web sitesi ("Site") aracılığı ile sunulan ürün ve hizmetlerden Kullanıcılar' ın verdiği bilgiler esas alınarak ürün / hizmet başvurusu, elektronik olarak mesafeli ürünlerimizin satışı, bilgi güncelleme amaçlı veri girişleri ve ürünlerimiz ile ilgili diğer işlemler yapılmasına yönelik hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Kullanıcı kendisine sorulan "Kullanıcı Sözleşmesi'ni okudum ve kabul ediyorum" kutucuğunu işaretlemek ile Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak onay vermiş olacaktır.

Koşul

 • Bu siteyi ziyaret eden veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. Şirketimizin internet sitesini kullanmakla sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan hüküm ve şartların tamamıyla bu metnin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası hükümleri ve bu sitedeki diğer talimatlarla bağlı olmayı taahhüt etmektesiniz. Burada yer alan şartları kabul etmemeniz halinde bu internet sitesine erişmeyebilir veya kullanmayabilirsiniz ya da kullanıma başladıysanız kullanımınızı derhal durdurmalısınız.

Hak ve Yükümlülükler

 • İşbu Sözleşme'yi onaylayarak Kullanıcı, reşit olduğunu ya da veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yaptığını, işbu Sözleşme ve Site'de yer alan koşulları sağladığını ve sağlayacağını kabul eder.
 • Kullanıcı, Site'den faydalanmaya imkân veren varsa kullanıcı adı ve şifre de dâhil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve / veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Ancak Kullanıcı bilgileri, Kullanıcı'nın onayı olmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen haller dışında Hizmet kapsamı haricinde kullanılmayacak, üçüncü kurum ve kişilerle paylaşılmayacaktır.
 • Kullanıcı, üyelik profilini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez.
 • Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme'ye konu Hizmet'in sağlanabilmesi, bazı bilgilerin Fibaemeklik'ten ibrazını zorunlu kılmaktadır. Kullanıcı bu bilgileri Hizmet'ten faydalanmak için kendi özgür iradesi ve onayı ile girdiğini ve bu bilgilerin işbu Sözleşme ile eki Gizlilik Politikası'nda belirtilen şekilde Hizmet'in sunulması için ve / veya ilgili bilgiler alınırken belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli sürelerde kullanılabileceğini, yetkili kişilerin bu bilgilere erişim sağlayabileceğini saklanabileceğini ve üçüncü kişilere ifşa edilebileceğini kabul eder.
 • Kullanıcı, Site'de gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme koşullarına, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacaktır.
 • Site'de bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü fikri mülkiyet hakkı şirketimize aittir. Site'nin tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve / veya yazılımın kopyalanması ve / veya Hizmet'ten faydalanmanın ve Site kullanım amacının ötesinde kullanılması, Site dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır.
 • Kullanıcılar'ın aşağıda belirtilen işlemleri yapması yasaklanmıştır. Kullanıcı'nın Site üzerinde gerçekleştirdiği bu faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı'nın Sözleşme'de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlarda Şirketimiz ilgili Kullanıcı'ya rücu etme hakkını saklı tutar.
 • Site'nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site'ye ait yazılımların çalışmasını veya diğer Kullanıcıların Site ve Hizmet'ten faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması ya da Site'de bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site'de yayımlanmış ve / veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgilerin kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemelerin yapması.
 • Site'nin genel güvenliğini tehdit edecek ve / veya diğer Kullanıcılar' a zarar verebilecek eylemlerde bulunulması.
 • Site'nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Şirketin veri tabanlarına, makinelerine erişim sağlanmaya çalışılması.
 • Site'de yer alan hiçbir unsur, bunlarla sınırlı olmamak üzere başka internet sitelerinde ve / veya başka bir mecrada yazılı, sözlü mecrada ve / veya elektronik olarak herhangi bir şekilde yayımlanamaz ve / veya bu alanlara şirketimizin izni olmadan kullanılamaz, link verilemez.
 • Şirketimiz, Sözleşme'ye konu hizmetleri tabi olduğu kanun, yönetmelik ve sair mevzuat kapsamında belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi taahhüt eder.
 • Şirketimizin, Kullanıcı tarafından sağlanan bilgilere ilişkin bilgi güvenliği, birinci önceliğini teşkil etmektedir. Ürün satın almak veya internet şubesine ya da başkaca bir işlemi yapmak üzere paylaşılan Kullanıcı bilgilerinin kaybı, değişimi, kötüye kullanılması ile bu bilgilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Ancak bu husus, şirketimizin bilgi güvenliği ile ilgili olarak herhangi bir taahhüdü bulunduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. Site'nin kullanımına ilişkin bu tür teknolojik risk, Kullanıcılar'a aittir.

Gizli Bilgi

  • Kullanıcılar tarafından site üzerinden, e-posta veya başka yollarla şirketimize iletilen kişisel bilgileri Kullanıcı'nın talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde şirket personeli tarafından ulaşılabilecektir.

Hizmet Süreçleri

 • Kullanıcı, poliçe veya sözleşme oluşturulması için, kendisinden talep edilen kişisel bilgileri de dahil olmak üzere tüm bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde iletecektir.
 • Kullanıcı'ya sunulacak teklifler verilen bilgilerin tam, doğru ve güncel olmasına bağlı olmasından dolayı verdiği bilgilerin eksik, yanlış ve güncel olmaması halinde şirket bu durumu öğrendiği andan itibaen yasal haklarını kullacağını, yapılan eksik veya hatalı bildirimin kast derecesinde olması halinde risk gerçekleşmiş olsa dahi tazminat ödemeyecektir.
 • Şirketimiz mevzuat ile belirlenen sınırlar kapsamında kendisine sunulan bilgiler ya da tamamen kendi iradesi ile ve herhangi bir sebebe dayanmadan poliçe düzenlemekten ve teklif vermeyebilir veya poliçe satın alma taleplerini reddedebilir veya bu taleplerin kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. Bu durumda Kullanıcı'ya karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
 • Şirketimiz Site'nin işletilmesi ile hiçbir şekilde Kullanıcı'ya Hizmet sunulması noktasında bir taahhütte bulunmamaktadır.
 • Kullanıcı, Site'de yer alan hiçbir bilginin ve içeriğin finansal yatırım, sigorta danışmanlığı veya başka bir konuda bir tavsiye, öneri vb. niteliğinde olmadığını, Site'de yer alan uzman görüşleri de dahil olmak üzere tüm bilgilerin genel bilgi vermek amacıyla yer aldığını kabul ve beyan eder.
 • Site'de detaylı bilgileri yer alan ürün ve hizmetin içeriğini, uygunluğunu ve yeterliliğini kendisi tarafından kontrol edildiğini ve bu kapsamında iş ve işlemleri yapma talebinde bulunma konusundaki kararını tamamen kendi takdiri doğrultusunda verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Site'de yer alan ürün ve hizmetlerin dışında şirketin farklı ürün ve hizmetlerinin olduğu, bunların farklı prim ve içerikte olduğunu, şirketin tüm bunları Site'de sunma zorunluluğunun olmadığını, ihtiyaç duymaması halinde şirketin 444 82 88 numaralı Müşteri Hizmetlerinden destek alabileceğini kabul eder.

Ödeme Koşulları

 • Kullanıcı tarafından mesafeli olarak Site üzerinden ürün satın alınması istenmesi halinde ödemenin kredi kartı vasıtasıyla onay anında güvenli olarak "3D Secure" teknolojisi ile bankası aracılığıyla yapılacağını ekran üzerinde kendisine sorulan soru kapsamında kabulü ile yapıldığını kabul eder.
 • Kullanıcı tarafından mesafeli olarak Site üzerinden ürün satın alınması istenmesi halinde ödemenin kredi kartı vasıtasıyla onay anında güvenli olarak "3D Secure" ödeme yapmak istememesi halinde sunulan seçenekler içinde "Fiba Beni Arasın" tercih edilmesi halinde Müşteri Hizmetleri biriminden arama yapılarak kart bilgilerinin elektronik olarak paylaşılmadan tahsilat yapılabileceğini kabul eder.
 • Kullanıcı kredi kartında yetersiz bakiye olması, doğru ve geçerli kredi kartı bilgisi verilmemiş olması vs. sebeplerle Hizmet ücreti bloke edilemediği yahut banka transferinin süresinde gerçekleştirilmediği takdirde satın alma işlemi blokenin gerçekleştirilebileceği veya ödemenin tamamlanacağı zamana kadar askıya alınacaktır. Bu durum ekranda kendisine hata mesajı olarak verilecektir. Bu süreç aşamasında çeşitli nedenlerle (elektrik kesilmesi, internet hattının gitmesi vb) iletilememiş olması durumunda kabul edilen kayıtların şirket kayıtları olduğunu kabul eder.
 • Kullanıcı, satın alma sürecinde geçerli kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak paylaşacağını ve bu bilgilerin saklanmasına ve ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için kullanılmasına izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Feragat

 • Kullanıcı işbu Sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak HDI Fibaemeklilik 'in açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmadığını kabul eder.
 • Kullanıcı, internetten kaynaklanan sorunlar bakımından şirketin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Site'nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
 • Kullanıcı, Site'ye virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Site'den veya Site'ye dışardan bilgi aktarılmayacağına yönelik Şirketin garanti vermediğini kabul etmektedir.
 • Kullanıcı'nın Site'ye bağlantısı sırasında veya Site'deki içerikler dolayısıyla ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı maddi veya manevi zararlarından ve maruz kalacağı yaptırımlardan Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Mücbir Sebepler

 • Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Şirketimiz bu tür mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Sözleşmede belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz.

Sözleşme'nin Askıya Alınması ve Feshi

 • Kullanıcı'nın işbu Sözleşme'de yer alan koşullara ve Site'de beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Site'ye dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde Kullanıcı'nın Site'yi kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir.
 • Şirket tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılığın giderilmemesi halinde ise işbu Sözleşme Şirketimiz tarafından tek taraflı olarak fesih edilmiş sayılacaktır.

Uyuşmazlıkların Çözümü

 • Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme'nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Anadolu (Kartal) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Tebligat

 • Bu Site'de sunulan hizmetler ile ilgili gönderilecek olan tüm bildirimler, Kullanıcı tarafından şirketimize bilgisi verilmiş olan e-posta adresine yapılacaktır. Kullanıcı, şirketimize bildirdiği tüm iletişim adreslerin geçerli tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği olması durumunda diğer tarafa bildireceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Muhtelif Hükümler

 • İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme veya kurul tarafından geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi halinde, söz konusu hüküm, Sözleşme'nin amacına yakın geçerli bir hükümle değiştirilecektir. Diğer maddeler aynen hüküm sürmeye devam edecektir.
 • Şirketimiz bu Sitede sunulan hizmetleri vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir, gerekli gördüğü zamanlarda Site’deki hizmetleri veya Site'yi geçici olarak askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından ya da Site'nin kapatılmasından dolayı kullanıcılara karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Sözleşmelerin Başlaması

 • Site'de sunulan ürünlerden satın alım sonrasında Sigorta teminatının kapsamı ve başlatılması 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Hayat Sigortası veya Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları, Sağlık Sigortası Genel Şartları ile diğer ilişkili mevzuat hükümlerine tabidir.
 • Site'de sunulan ürünlerden Bireysel Emeklilik Sözleşmesinin satın alınmasından sonra sözleşmenin yürürlüğe girmesi Bireysel Emeklilik Sisteminin tabii olduğu kanun ve ilişkili mevzuat hükümlerine tabidir.

Yürürlük

 • İşbu Sözleşme ve Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası ile Site içinde bildirilen tüm koşullar Kullanıcı tarafından "Kullanıcı Sözleşmesi'ni okudum ve kabul ediyorum" kutucuğunu işaretlemek ile Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uygun olarak onay vermiş olmakla okunup kabul edildiği karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girecektir.
 • Şirketimiz 'Gizlilik Politikası' ve ' Kullanıcı Sözleşmesi' bölümlerindeki hükümler ve bu hükümlerde zaman zaman değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu Site’de yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Şirketimizin bu tür değişiklikleri Kullanıcı'lara ayrıca bildirme yükümlülüğü olmadığını Kullanıcı kabul ve beyan eder.
 • Kullanıcı bu kapsamda yapılan değişiklikler nedeniyle Şirketimize karşı hiç bir talepte bulunama ve hak ileri süremeyeceğini kabul ve beyan eder.
 • Kullanıcı düzenli olarak sitemizde yer alan Gizlilik Politikasını ve Kullanıcı Sözleşmesini kontrol edeceğini, sunulan hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu tür değişiklikleri de kabul etmiş olduğunu kabul ve beyan eder.
 • Şirketimiz Kullanıcı Sözleşmesini son olarak 18.08.2015 tarihinde güncellenmiştir.