Aklında Soru Kalmasın!

Eğer aramaların sonuçsuz kaldıysa, talebini karşılamıyorsa veya farklı biz çözüm arayışındaysan, biz sana ulaşalım.

Teşekkürler, Ahmet

HDIFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye göstermiş olduğun ilgiden ötürü teşekkür ederiz. Müşteri Hizmetleri Ekibimiz en kısa süre içerisinde sana en uygun çözümü sunabilmek adına, vermiş olduğun telefon numarası üzerinden seninle iletişime geçecek.

Ürünlere Göz At
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş - BES - Bireysel Emeklilik

Devlet Katkısı Nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde sözleşmene yatırdığın her 100 TL için devlet de senin Bireysel Emeklilik sözleşmene 30 TL katkı payı yatırmaktadır. Her 100 TL için fazladan gelen bu 30 TL’lik ek gelire Devlet Katkısı denir.


Birikimlerinin çoğalması amacıyla emeklilik hesabına devlet tarafından ödenen Katkı Payı, geleceğin için fazladan bir ek gelir olmaktadır.


Her katılımcı adına ödenen Devlet Katkısı, o yıla ait brüt asgari ücret tutarının % 30'unu geçemez. Limit hesabı katılımcı bazında yapılır. Bir katılımcı için bir takvim yılında ödenen ve Devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı ilgili takvim yılına ait hesaplamaya ilişkin dönemin sona erdiği tarihte geçerli brüt asgari ücretin hesaplama dönemine isabet eden toplam tutarını aşamaz.


2024 yılı içinde alınabilecek maksimum Devlet Katkısı tutarı 72.009 TL'dir. 2024 Yılı Brüt Asgari Ücret Toplamı olan 240.030 TL için o yıl Devlet Katkısı hesabında fazladan 72.009 TL birikecektir.


Kimler Faydalanabilir?

Devlet Katkısından, Bireysel ya da Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi’ne katkı payı ödeyen;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,
 • Mavi kart sahipleri,
 • Ödeyeni, işvereni olmayan katılımcılar; belirlenen limit dahilinde yararlanabilirler.

Birden Fazla BES Bulunduğu Takdirde Devlet Katkısı Nasıl Hesaplanır?

Birden fazla Bireysel Emeklilik sözleşmen bulunuyorsa Devlet Katkıları, her sözleşme için ayrı ayrı paylaştırılır. Fakat toplam hakkın Asgari Brüt Ücret’in %30'u kadarıdır.

Örneğin, X sözleşmesine yılda 3.000 TL ve Y sözleşmesine yılda 1.000 TL ödüyorsan, X sözleşmesi için ödediğin miktarın 4’te 3’üne, Y sözleşmesi için ise Devlet Katkısının 4'te 1’ine hak kazanırsın. Dağılım için sözleşme başlangıç yılının önceliği alınır.

Devlet Katkısı tutarı, Müsteşarlık tarafından Emeklilik Gözetim Merkezi’ne (EGM), EGM tarafından da şirketimize iletilir. Sözleşmene aktarılan Devlet Katkısı tutarını ve getirisini, sözleşmene tanımlı Devlet Katkısı hesabından inceleyebilirsin.

Devlet Katkısı tutarı, Katkı Payının sözleşmeye intikal ettiği tarihi takip eden bir sonraki ay içinde hesabına aktarılır.

Şimdi Hesapla

Sisteme Önceden Girmiş Katılımcılar Devlet Katkısına Nasıl Hak Kazanabilir?

Devlet Katkısı, 1 Ocak 2013 yılında uygulanmaya başladı. Yani bu dönemden sonra sisteme kayıt olduysan Devlet Katkısı almaya hak kazandın demektir.

“Ben sisteme bu tarihten daha önce katıldım Devlet Katkısı alamayacak mıyım?” diye düşünüyorsan senin için şöyle bir seçenek var:

Kayıt olduğun tarihe ek olarak 1 Ocak 2013 yılından itibaren üç yıl sistemde kalma şartı ile bir kereye mahsus emekliliğin için aşağıdaki hak ediş süresi eklenir.

 • Sistemde 3 yıldan fazla, 6 yıldan az bulunursan 1 yıl,
 • Sistemde 6 yıldan fazla, 10 yıldan az bulunursan 2 yıl,
 • Sistemde 10 yıldan fazla bulunursan 3 yıl.

Örnek ile açıklamak gerekirse; 2008 yılı içinde sisteme girdiğini düşünelim. 2013 yılına kadar geçen 5 yıllık süre içerisinde Devlet Katkısı alamadın. Fakat sistemde kaldığın 5 yıl sana fazladan 1 yıl kazandırarak 6 yılını doldurmuş gibi sayılmanı sağladı. Bu da Devlet Katkısının %35’ine hak kazandığın anlamına gelir.

Ayrılma Durumunda Hak Kazanılan Devlet Katkısı Getirisi Üzerinden Alınan Stopaj (Kesinti) Oranı Nedir?

Sistemden ayrılma durumunda, Devlet Katkısının hak kazanılan bölümüne ilişkin getirisi üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda stopaj alınır.

 • 10 yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılırsan %15,
 • 10 yıl süreyle katkı payı ödemekle birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılırsan %10,
 • Emeklilik, vefat, maluliyet nedeniyle ayrılırsan %5 kesinti yapılır.

İşveren Tarafından Katılımcı Adına Ödenen Katkı Paylarına Devlet Katkısı Ödenir mi?

İşveren tarafından katılımcı adına ödenen Katkı Payları, Devlet Katkı Payı uygulaması kapsamı dışındadır. İşverenler, çalışanları adına ödedikleri Katkı Payını, Kanun’da belirlenen limit (ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin %15’i ve yıllık olarak maksimum asgari ücretin yıllık tutarı) dahilinde ticari kazançlarının tespitinde gider olarak gösterebilirler.

Devlet Katkı Payını Hak Ediş Süreleri

Devletin yatırdığı Katkı Payından yararlanabilmek için aşağıdaki zaman dilimlerine göz atmalısın:

 • İlk üç yıl içinde sistemden çıkarsan Devlet Katkısı alamazsın,
 • Üçüncü yılın sonunda %15'i,
 • Altıncı yılın sonunda %35'i,
 • Onuncu yılın sonunda %60'ı,
 • Emekliliğe hak kazandığında ise Devlet Katkısının tamamı alabilirsin.

Sen de devletin sunduğu bu imkandan yararlanmak için sistemde en az 10 yıl kalmalı ve 56 yaşını doldurmalısın. Böylece emekliliğe hak kazanarak Devlet Katkı Payının %100’ünü alabilirsin.

Devlet Katkısı Nedir?

Herkes İçin Devlet Katkısı Ödenir mi?

2024 Yılı İçin Maksimum Ne Kadar Devlet Katkısı Alabilirim?

Devlet Katkısının Hak Ediş Süreleri Nedir?Daha fazla cevap burada