Aklında Soru Kalmasın!

Eğer aramaların sonuçsuz kaldıysa, talebini karşılamıyorsa veya farklı biz çözüm arayışındaysan, biz sana ulaşalım.

Teşekkürler, Ahmet

HDIFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye göstermiş olduğun ilgiden ötürü teşekkür ederiz. Müşteri Hizmetleri Ekibimiz en kısa süre içerisinde sana en uygun çözümü sunabilmek adına, vermiş olduğun telefon numarası üzerinden seninle iletişime geçecek.

Ürünlere Göz At
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş - Hayat Sigortası

Tazminat Talebinde Bulunmam İçin Hangi Belgeler Gerekli?

Tazminat talebin olması durumunda aşağıdaki evrakları tamamlayarak HDI Fibaemeklilik’e başvuruda bulunabilirsin.

Kaza ve Hastalık Sonucu Daimi Maluliyet

 • T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından, özürlü sağlık kurulu raporları düzenlemeye yetkili sağlık kurumları veya hakem hastanelerinden temin edilecek maluliyet derecesini gösterir doktor heyet raporu,
 • Tedavi ile ilgili raporlar,
 • Kaza sonucu maluliyet ise kaza tespit tutanağı,
 • Sigorta Poliçesi (poliçenin aslı yoksa kayıp beyan formu),
 • Tazminat talebinde bulunan sigorta ettiren / sigortalının tazminat talebine konu olan kazanın nerede, ne zaman, ne sebepten ve ne şekilde gerçekleştiğini açıkça belirten yazılı ve imzalı beyanı,
 • Tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için şirket tarafından gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler.

Hastane Gündelik Tazminatı

 • Tedavi ile ilgili raporlar,
 • Kaza sonucu hastane gündelik tazminat talebi ise kaza tespit tutanağı,
 • Sigorta Poliçesi (poliçenin aslı yoksa kayıp beyan formu),
 • Tazminat talebinde bulunan sigorta ettiren / sigortalının tazminat talebi ile ilgili yazılı ve imzalı beyanı,
 • Tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için şirket tarafından gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler.

İşsizlik Tazminatı

 • Türkiye İş Kurumu'ndan alınacak işten ayrılma bildirgesi,
 • İşsizlik kurumuna kayıt olunduğuna dair belge,
 • Sigorta Poliçesi (poliçenin aslı yoksa kayıp beyan formu),
 • Tazminat talebinde bulunan sigorta ettiren / sigortalının tazminat talebi ile ilgili yazılı ve imzalı beyanı,
 • İşten çıkarılma nedenini gösteren işveren beyanı (firma kaşe, imza sirküleri ve iş sözleşmesi),
 • Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için şirket tarafından gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Tazminatı

 • Kaza tespit tutanağı,
 • Doktor raporu,
 • Tedavi masraflarına dair faturaların aslı,
 • Kaza tespit tutanağı mevcut olmadığı durumlarda görgü tanıklarının yazılı ve imzalı beyanı,
 • Tazminat talebinde bulunan sigorta ettiren / sigortalının tazminat talebine konu olan kazanın nerede, ne zaman, ne sebepten ve ne şekilde gerçekleştiğini açıkça belirten yazılı ve imzalı beyanı,
 • Sigorta Poliçesi, (poliçenin aslı yoksa kayıp beyan formu),
 • Tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için şirket tarafından gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler.

Tehlikeli Hastalık Tazminatı

 • Sigortalı tarafından tanzim ve imza edilmiş Tehlikeli Hastalık Tazminat Talep Formu ile tehlikeli hastalık tazminatına konu olan hastalıkla ilgili doktor muayene ve tıbbi teşhis ve tetkik raporları,
 • Tazminat talebinde bulunan sigorta ettiren / sigortalının tazminat talebi ile ilgili yazılı ve imzalı beyanı,
 • Tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için şirket tarafından gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler,
 • Sigorta Poliçesi (poliçenin aslı yoksa kayıp beyan formu)

Vefat Tazminatı

 • Sigorta Poliçesi (poliçenin aslı yoksa kayıp beyan formu),
 • Gömme izin kağıdı / defin ruhsatı,
 • Nüfus idaresi tarafından verilecek olan tasdikli ve ölüm tarihi işlenmiş vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • Ölüm nedenini açıklayan doktor raporu,
 • Gaiplik halinde mahkemeden alınacak olan gaiplik kararı,
 • Lehdar tayin edilmediği durumlarda veraset ilamı,
 • Poliçede üzerinde Daini Mürtehin tanımı mevcut ise, Daini Mürtehinden sigortalının kendisine olan borç tutarını gösterir belge,
 • Tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için şirket tarafından gerekli görülebilecek diğer bilgi ve belgeler.