Aklında Soru Kalmasın!

Eğer aramaların sonuçsuz kaldıysa, talebini karşılamıyorsa veya farklı biz çözüm arayışındaysan, biz sana ulaşalım.

Teşekkürler, Ahmet

HDIFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye göstermiş olduğun ilgiden ötürü teşekkür ederiz. Müşteri Hizmetleri Ekibimiz en kısa süre içerisinde sana en uygun çözümü sunabilmek adına, vermiş olduğun telefon numarası üzerinden seninle iletişime geçecek.

Ürünlere Göz At

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 6698 SAYILI KANUN UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak HDI Fiba Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. (“HDI FİBAEMEKLİLİK”) ve/veya acenteleri ile bireysel emeklilik aracıları tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenecektir.

b) HDI Fibaemeklilik Tarafından Toplanan Kişisel Veri Kategorileri ve İşleme Amaçları

HDI FİBAEMEKLİLİK tarafından, aşağıdaki tabloda belirtilen kişisel veri ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Veri Kategorisi İşleme Amacı
Kimlik Bilgisi Bireysel emeklilik ve sigortacılık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, bu hizmetlerden faydalanılmasına HDI FİBAEMEKLİLİK ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi, https://www.hdifibaemeklilik.com.tr/ adresinde yer alan Chatbot ile iletişime geçmeniz halinde gibi kişisel verileriniz, tarafınız ile chatbot veya diğer iletişim kanalları ile iletişime geçilmesi ve talep ve şikâyetiniz konusunda gerekenin yapılması için bilgi ve destek hizmetlerinin sunulması, gerekli bilgilendirmenin tarafınıza sunulması,
İletişim Bilgileri Bireysel emeklilik ve sigortacılık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve bu hizmetlerden faydalanılmasına Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, https://www.hdifibaemeklilik.com.tr/ adresinde yer alan Chatbot ile iletişime geçmeniz halinde tarafınız ile chatbot veya diğer iletişim kanalları ile iletişime geçilmesi ve talep ve şikâyetiniz konusunda gerekenin yapılması için bilgi ve destek hizmetlerinin sunulması, gerekli bilgilendirmenin tarafınıza sunulması,
Çalışan Bilgisi HDI FİBAEMEKLİLİK insan kaynakları politikalarının yürütülmesi İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve sair iş hayatını düzenleyen mevzuat ile iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması Hukuki operasyonların yönetimi,
Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi Bireysel emeklilik ve sigortacılık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve hizmetlerden faydalanılması, HDI FİBAEMEKLİLİK insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amacı doğrultusunda İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve sair iş hayatını düzenleyen mevzuat ile iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması Hukuki operasyonların yönetimi,
Müşteri Bilgisi Bireysel emeklilik ve sigortacılık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve hizmetlerden faydalanılması HDI FİBAEMEKLİLİK ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi, HDI FİBAEMEKLİLİK tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek müşterilerine önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması amacı doğrultusunda; HDI FİBAEMEKLİLİK tarafından yürütülen birebir ve/veya entegre pazarlama faaliyetleri, satış ve satış sonrası operasyonlar, Bireysel emeklilik ve sigortacılık ile ilgili yeni ürün tanıtımı, portföy istatistik çalışmaları, HDI FİBAEMEKLİLİK tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), Hukuki operasyonların yönetimi,
Çalışan Adayı Bilgisi HDI FİBAEMEKLİLİK insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amacı İnsan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel temini,
Risk Yönetimi Bilgisi HDI FİBAEMEKLİLİK’in tabi olduğu yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi HDI FİBAEMEKLİLİK ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi,
İşlem Güvenliği Bilgisi HDI FİBAEMEKLİLİK’in tabi olduğu yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi, Chatbot kullanımı sırasında sağlamış olduğunuz Kişisel Bilgileri toplu olarak veya kimlik bilgilerinden arındırılmış hale getirerek toplu bilgileri yeni program ve hizmetler geliştirilmesi, Hizmetlerimizin etkililiğini analiz edilmesi, hizmetlerimize özellikler eklenmesi ve geliştirilmesi, araştırma yapılması, HDI FİBAEMEKLİLİK ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları,

 

c) İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişi ve Kurumlar ile Aktarım Amaçları

AKTARIM YAPILAN KİŞİ ve KURUMLAR TANIMIVERİ AKTARIM AMACI
İş Ortağı Şirketimizin ticari faaliyetlerini yürütürken Şirketimiz hizmetlerinin satışı, tanıtımı ve pazarlanması, satış sonrası desteği, gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu tarafları tanımlamaktadır. İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etme amacıyla sınırlı olarak
İştirakler Şirket’in hissedarı olduğu şirketler Şirket’in iştiraklerinin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak
Tedarikçi Altyapı hizmet sağlayıcıları ve bulut bilişim sistemleri sağlayıcıları dahil Şirketimizin ticari faaliyetlerini yürütürken Şirketimizin emir ve talimatlarına uygun sözleşme temelli olarak Şirketimize hizmet sunan tarafları ya da bu tarafların çalışanları/yetkilileri/diğer ilgili kişileri tanımlamaktadır. Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin hizmet sunumunu sağlama amacıyla sınırlı olarak
Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak
Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz, hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle;

Doğrudan sizin tarafınızdan veya sizin adınıza hareket etmeye yetkili kişiler tarafından; anlaşmalı internet siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, mağaza ve HDI FİBAEMEKLİLİK genel müdürlük personeli, destek hizmeti verdiğimiz / aldığımız kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve / veya tüzel kişiler ve doğrudan otomatik sistemler (İnternet sitemiz ve mobil uygulamamız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız) ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda;

Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan;

- Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,

- Şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması,

- Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması,

- Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması,

- Tarafınızca alenileştirilmiş olması,

- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,

- Açık rızanızın bulunması

Şeklindeki hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda HDI FİBAEMEKLİLİK talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Başvurunuzda;

a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

d) Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin Kozyatağı Mahallesi Sarıkanarya Sokak No:16 Yolbulan Plaza B Blok K:5 34742 Kadıköy/İstanbul adresine verebilirsiniz. Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kvkk@hdifibaemeklilik.com.tr e-posta adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı hdifibaemeklilik@hs03.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, HDI FİBAEMEKLİLİK tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, HDI FİBAEMEKLİLİK kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

e) Diğer Web Sitelerine Yapılan Yönlendirmeler Hakkında

Web Sitemiz’den, başka web sitelerine link verilebilmektedir. Gizlilik Politikamız’da ve kullanıcı sözleşmemiz’de yer alan taahhütlerimiz sadece web sitemizin alan adı ve alt alan adları için geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Web Sitemiz’den link ile gidilecek diğer web sitelerindeki kullanım ile ilgili o sitelere ait Gizlilik Politikası ve Kullanım/Kullanıcı Sözleşmesi şartları geçerlidir. Lütfen bu kapsamda ilgili sayfalardaki bu tür detayları okuyarak işlem yapınız. HDI FİBAEMEKLİLİK A.Ş.‘ nin destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışması durumunda, bu firmaların Şirketin gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır.

Veri Sahibi Başvuru Formu