Aklında Soru Kalmasın!

Eğer aramaların sonuçsuz kaldıysa, talebini karşılamıyorsa veya farklı biz çözüm arayışındaysan, biz sana ulaşalım.

Teşekkürler, Ahmet

HDIFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye göstermiş olduğun ilgiden ötürü teşekkür ederiz. Müşteri Hizmetleri Ekibimiz en kısa süre içerisinde sana en uygun çözümü sunabilmek adına, vermiş olduğun telefon numarası üzerinden seninle iletişime geçecek.

Ürünlere Göz At

Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (FATCA)

FATCA nedir?

18 Mart 2010 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı ve Gelir İdaresi (IRS) tarafından yayımlanan Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (FATCA - Foreign Accounts Tax Compliance Act), ABD'de vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin vergiye tabi gelir ve varlıklarının kayıt altına alınarak ABD Gelir İdaresine raporlanmasını amaçlayan bir ABD yasasıdır.

FATCA'ya uyum kapsamında Türkiye ile ABD arasında 29 Temmuz 2015'te "Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması" imzalanmıştır. Bu anlaşma kapsamda raporlanacak bilgiler T.C Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) iletilecektir.

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Olarak FATCA Kapsamındaki Sorumluluklarımız Nelerdir?

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. olarak, ulusal kanun ve ilgili diğer yasal düzenlemelerin yanı sıra uluslararası alanda Türkiye'nin taraf olduğu tüm anlaşmalara da yerel mevzuatın izin verdiği çerçevede uyum konusuna azami özeni gösteriyoruz.

FATCA kapsamında, ABD'de vergi mükellefi olabilecek müşterilerimizi mevzuatta yer alan kriterlere uygun olarak tespit etmemiz, gerekli bilgi ve belgeleri temin etmemiz ve bildirim kapsamına giren müşterilerimize ait bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığı'na iletmemiz gerekmektedir. Bu amaçla müşterilerimizden FATCA kapsamındaki durumlarını teyit etmek amacıyla, bazı bilgi ve belgeleri talep etmekteyiz.

FATCA'dan Kimler Etkilenecek?

Genel olarak baktığımızda, müşterilerimizin büyük bir bölümünün FATCA'dan etkilenmesini beklemiyoruz.

FATCA mevzuatı kapsamında hem bireysel hem de tüzel kişi müşteriler için doğrudan veya dolaylı olarak etkilenebilecek kişi ve kurumlar için aşağıdaki tespit edici unsurlar (ABD Göstergeleri) belirlenmiştir:

Gerçek Kişiler için;

 • ABD vatandaşı veya mukimi olanlar,
 • Doğum yeri ABD olanlar,
 • Greencard sahipleri,
 • Geçerli ABD posta veya ikametgâh adresi olanlar,
 • Geçerli ABD telefon numarası olanlar,
 • ABD'de tutulan bir hesaba fon transferi için düzenli talimatlar verenler,
 • ABD adresi olan bir kişiye geçerli temsil veya imza yetkisi verenler,
 • Müşteri dosyasındaki tek adresi "posta gönderisi için belirtilen" veya "posta bekletme servisi" adresi olanlar

Tüzel Kişiler için;

 • Kuruluş ve faaliyet yeri ABD olanlar,
 • ABD adresi olanlar,
 • Pasif nitelikli kurumlar* için, kurumu kontrol eden** gerçek kişilerden biri ABD vatandaşı veya mukimi olanlar.

* Pasif niteliklik kurum: Faaliyet alanı genellikle üretim, hizmet gibi aktif bir aktiviteye dayanmayan, bir takvim yılı içinde brüt gelirlerinin %50'den daha fazlası pasif gelirlerden (faiz, kar payı, temettü gibi) oluşan veya elinde bulundurduğu varlıkların %50'sinden fazlasını pasif gelirlerin elde edilmesi için kullanan ya da bu amaç için elde tutan finansal olmayan şirket

** Aşağıdaki niteliklerden herhangi birine sahip gerçek kişiler, kontrol eden kişi olarak değerlendirilir.

 • İşletme paylarının %10 veya fazlasına sahip olma
 • İşletmede alınan kararların doğrudan veya dolaylı olarak nihai kontrolü
 • İşletmede üst düzey temsil yetkisine sahip olma

Düzenleme Kapsamında Müşterilerimizden Neler Bekliyoruz?

ABD'de vergi mükellefi olan müşterilerimizin bu durumlarını Şirketimize beyan etmeleri gerekmektedir. Ayrıca yukarıda belirtilen göstergeler ile eşleşen ancak ABD'de vergi mükellefi olmadığını beyan eden müşterilerimizin de bu beyanlarını gösterir imzalı formu uygun ek bir belge ile kanıtlaması gerekmektedir (Mukimlik belgesi, kimlik belgesi, tüzel kişilerde kurumun mukimi olduğu / kurulduğu ya da örgütlendiği devletteki iş adresini içeren resmi belge).

Müşterilerimizin talep edilen bilgi ve belgeleri doğru, eksiksiz ve zamanında paylaşması, yetkili kurumlarca müşterilerimize uygulanabilecek olası yaptırımların önüne geçilebilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.

FATCA ve ABD ile Türkiye arasında karşılıklı bilgi değişimini düzenleyen "Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması" uyarınca, ABD'de vergi mükellefi olup olmadığının tespiti için öngörülen bilgi ve belgeleri sağlamayan ve mükellefiyet durumlarını beyan etmeyi reddeden gerçek ve tüzel kişilere, ABD kaynaklı gelirleri üzerinden, ABD veya ABD adına stopaj yapmaya yetkili kurumlar tarafından % 30 oranında stopaj uygulanabilecektir.

FATCA Kapsamında Hangi Müşteriler ve Bu Müşterilere İlişkin Hangi Bilgiler Gelir İdaresi Başkanlığı'na Bildirilecek?

FATCA kapsamında bildirime konu olacak kişiler:

 • ABD'de vergi mükellefi olduğunu beyan ederek ilgili beyan formunu (W9) imzalayan gerçek ve tüzel kişiler,
 • ABD Göstergesi bulunduğu belirlenen ancak bilgi / beyan vermekten kaçınan gerçek ve tüzel kişiler (W8 formunu imzalamayanlar veya imzalayıp kanıt niteliğindeki dokümanları göndermeyenler)
 • Katılımcı Olmayan Finansal Kuruluşlar (FATCA uyumu göstermeyen finansal kuruluşlar)

FATCA kapsamında talep edilen bilgiler:

FATCA ile İlgili Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Hangi Kaynaklara Başvurulabilir?

FATCA ile ilgili detaylı bilgiye IRS'nin http://www.irs.gov uzantılı internet adresinden ulaşabilirsiniz.

NOT: FATCA ile ilgili olarak müşterilerimiz için hazırlanan bu sayfa sadece bilgilendirme amaçlı olup, yetkili otoriteler (GİB ve IRS) tarafından yayımlanan ve yayımlanacak düzenlemelere, duyuru ve rehberlere bağlı olarak güncellenecektir.