Aklında Soru Kalmasın!

Eğer aramaların sonuçsuz kaldıysa, talebini karşılamıyorsa veya farklı biz çözüm arayışındaysan, biz sana ulaşalım.

Teşekkürler, Ahmet

HDIFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye göstermiş olduğun ilgiden ötürü teşekkür ederiz. Müşteri Hizmetleri Ekibimiz en kısa süre içerisinde sana en uygun çözümü sunabilmek adına, vermiş olduğun telefon numarası üzerinden seninle iletişime geçecek.

Ürünlere Göz At
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş - Hayat Sigortası

Kesintisiz Eğitim Hayat Sigortası

Her koşulda güven!

Kesintisiz Eğitim Sigortası ile çocuğunu güvenle yarınlara hazırlamak senin elinde!

Yaşamın her kesiminde ve her koşulunda güven için tasarlanmış olan Kesintisiz Eğitim, güçlü teminatlarıyla fark yaratıyor.

Birikimi ve yarınlara güveni aynı anda sunabilen Kesintisiz Eğitim Hayat Sigortası, dövize endeksli olma seçeneğiyle zamanı geldiğinde çocuğunun hayata güçlü bir şekilde başlangıç yapabilmesini sağlıyor. Çünkü o büyürken sigorta primleri, hesabında fon değeri üzerinden beslenip birikime dönüşüyor.

Böylece çocuğun büyüdüğünde birikimi de hazır oluyor.

Eğitimin Hakkını Ver

Eğitimin sürekliliğinin sağlanması için mevcut sigorta koşullarına çok daha fazlasını ekledik, eğitimin hakkını verdik!

TL haricinde döviz endeksli ödeme alternatifini ekledik, sektörde fark yarattık. Böylece primler ödenirken sigorta süresince birikim sağlanmasına olanak tanıdık, birikimin de hakkını verdik!

Aynı zamanda herhangi bir riskin gerçekleşmesi halinde rakipsiz teminatları, sigortanızın güvencesine ekledik.

Vefat durumunda aylık ödenen primleri, eğitimin kesintisiz ilerlemesi için senin adına sigorta bitimine kadar biz ödüyoruz! Buna ek olarak da aylık ödenen primin 3 katı "Destek Maaşı"nı çocuğuna her ay ödüyoruz. Böylece sigorta süresi boyunca hem sigorta primleri ödenmiş oluyor hem de eğitiminde ve birikiminde herhangi bir aksama olmuyor.

Maluliyet durumunda ise aylık ödenen primleri yine sigorta bitimine kadar biz ödüyoruz. Hayatı değerli kılmak adına hem senin hem de çocuğunun ihtiyaçları için aylık olarak ödediğin primin 5 katını "Maluliyet Aylığı" olarak sana ödüyoruz. Böylece hayatın getirebileceği beklenmedik koşullar için hem seni hem de çocuğunu ve eğitimini güvence altına alıyoruz.

Elbette tüm hayat sigortalarında olduğu gibi Kesintisiz Eğitimde de vergi avantajından yararlanabilirsin. Ödemeye başladığın an itibarıyla kazançlı oluyorsun!

Kesintisiz Eğitim Hayat Sigortası Teminatları Nelerdir?

Senin ve çocuğunun en iyi koşullarda yaşaması için Kesintisiz Eğitim Hayat Sigortası teminatlarını keşfet!

 • Aylık Destek Maaşı Teminatı
 • Aylık Kalıcı Tam Maluliyet Teminatı
 • Toplu Ödeme Teminatı

Aylık Destek Maaşı Teminatı :

Sigortalı çocuğa, sigorta ettirenin vefat durumu gerçekleştikten sonra sigorta süresi doluncaya kadar ödenen aylık primin 3 katı kadar tutarında "Destek Aylığı" ödemesi yapılır. Buna ek olarak sigortalı, kalan süre için prim ödemesinden muaf tutulur.

Aylık Kalıcı Tam Maluliyet Teminatı :

Sigorta ettiren olarak maluliyetinin kesinleşmesi halinde, sigorta süresi doluncaya kadar aylık ödenen sigorta primlerinin 5 katı tutarında "Maluliyet Aylığı" ödemesi yapılır. Bunun yanında, kalan süreye ait primlerin ödenmesinden muaf tutulursun ve sigortalı çocuk için süre sonunda kâr paylı süre sonu tazminatı ödenir.

Toplu Ödeme Teminatı :

Prim ödemeleri yapıldığı sürece; risk gerçekleşsin veya gerçekleşmesin, sigorta süresinin bitiminde sigortayla ilgili çocuk, toplu ödemeyi alıp sigortayı sona erdirir.

Sigortalı çocuk 18 yaşında ise ona, 18 yaşından küçük ise vasisine sigorta teminatı ödenir.

Kimler Yararlanabilir?

Kesintisiz Eğitim Hayat Sigortası 18 - 60 yaş aralığındaki kişiler tarafından 0 - 13 yaş aralığındaki çocuklar için yaptırılabilir.

Ürünün Özellikleri:

 • Prim ödemeleri yapıldığı sürece; risk gerçekleşsin veya gerçekleşmesin, sigorta süresinin bitiminde toplu ödeme, sigortaya konu olan çocuk 18 yaşında ise sigortalı çocuğa, sigortalı çocuk 18 yaşından küçük ise sigortalı çocuğun vasisine ödenir.
 • Prim ödemeleri TL, USD ve EUR cinsinden aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık ödemeler halinde yapılabilir. (Prim ödemede para birimi olarak döviz seçilmesi halinde tarifeye ait her türlü prim ve ödeme işlemleri, ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden belirtilen döviz karşılığı TL olarak yapılacaktır.)
 • Süresi en az 5 yıl, en fazla 18 yıl olabilir.
 • Kesintisiz Eğitim Hayat Sigortası; 18 - 60 yaş aralığındaki kişiler tarafından 0 - 13 yaş aralığındaki çocuklar için yaptırılabilir.
 • Aylık Destek Maaşı Teminatı, Aylık Kalıcı Tam Maluliyet Teminatı, Birikim Teminatı, Toplu Ödeme Teminatları bulunmaktadır.
 • Üstelik Kesintisiz Eğitim Hayat Sigortası'nda ilk yıl primlerini ödedikten sonra ödemelerine ara verme (tenzil) hakkı sunmaktadır.
 • Tenzil edilmiş sigorta poliçesini tekrar yürürlüğe almak istediğinde ise poliçenin şartlarında yer alan koşulları yerine getirmen gerekir.

Vergi Avantajı:

Kesintisiz Eğitim Hayat Sigortası, sadece seni ve sevdiklerini olası risklere karşı korumakla kalmaz, aynı zamanda vergi indirimi avantajından faydalanmanı sağlar. Nasıl mı?

Şöyle ki;

 • Ücretli bir çalışan isen ödeme yaptığın ayda elde edilen ücretin %15’ini,
 • Yıllık beyana tabi vergi mükellefi isen yıllık gelirinin %15’lik kısmını, asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından düşebilirsin.
 • Bu avantajdan faydalanmak için ödeme ile alakalı belgelerini; yıllık beyana tabi vergi mükellefiysen muhasebecine, ücretli çalışansan da çalıştığın kuruma iletmen yeterli olur.

Bilmen Gerekenler

 • Kesintisiz Eğitim Hayat Sigortası'nda, sigortanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 günlük süre içinde poliçeden cayma hakkını kullanabilirsin. Böylelikle hiçbir kesinti yapılmadan, ceza veya vergi ödemeden ödediğin tüm primler sana iade edilir. Ancak herhangi bir tazminat ödemesi yapılmışsa iade işlemi gerçekleşmez.
 • En az 1 (bir) yıldır yürürlükte olan ve 1 (bir) yıllık primi ödenmiş sigorta poliçenizi, erken ayrılma (iştira) tutarı alarak sonlandırabilirsiniz. Bu sigortada, primlerin ödenerek en az (1) yıllık sürenin doldurulmuş olması kaydıyla ve poliçenin geri verilmesi karşılığında Şirket, Teknik Esaslarında belirlenen şartlara göre hesaplanacak iştira bedelini ödemek suretiyle poliçeyi satın alır. Bu süre dolmadan iştira yapılamaz. İştira hakkı kullanılması halinde sigorta sona erdirilir. Sigorta başlangıcında Sigorta Ettiren tarafından kabul edilmiş olması şartıyla, sigorta süresi içindeki vefat hallerinde, çocuğun belirli dönemdeki eğitim masrafları ihtiyacına bağlı olarak, İştira ve İkraz hakkı çocuğun Vasi / Velisine devredilebilir.
 • Poliçenizin 1. (birinci) yılında herhangi bir primi vadesinde yani ödenmesi kararlaştırılan tarihte ödemezseniz, sigortacınız size noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla 10 (on) günlük süre vererek borcunuzu yerine getirmenizi aksi halde süre sonunda şirketimiz tarafından poliçenizin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca fesih (iptal) edilmiş sayılacağını ihtar eder. Böyle bir durumda size herhangi bir prim iadesi yapılmaz.
 • Poliçenizin 1 (birinci) yılı dolduktan sonra, ilk 1 (bir) yıla ilişkin primin tamamının ödenmesi koşuluyla sonraki yıllarda primlerinizi ödememeniz halinde poliçeniz fesih (iptal) edilmez. Böyle bir durumda sigortanız devam eder ve prim ödenmesinden muaf sigortaya dönüşür. Ancak bu durumda, yani primlerinizi ödemediğiniz sürece sigorta kapsamındaki teminatlarınız sigorta süresi sonuna kadar tekrar prim ödemeyeceğiniz varsayılarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca ve sigorta teknik esaslarına bağlı olarak sigorta süresi sonuna kadar geçerli olacak şekilde tekrar hesaplanacaktır.

Kesintisiz Eğitim Hayat Sigortası’nı Nereden Alabilirsin?

Hemen Başvur

Sana özel en uygun teklifi sunabilmemiz için şimdi tıkla, formu doldur!

HDI Fibaemeklilik Acenteleri

Acentelerimizi incelemek için hemen tıkla!