Aklında Soru Kalmasın!

Eğer aramaların sonuçsuz kaldıysa, talebini karşılamıyorsa veya farklı biz çözüm arayışındaysan, biz sana ulaşalım.

Teşekkürler, Ahmet

HDIFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye göstermiş olduğun ilgiden ötürü teşekkür ederiz. Müşteri Hizmetleri Ekibimiz en kısa süre içerisinde sana en uygun çözümü sunabilmek adına, vermiş olduğun telefon numarası üzerinden seninle iletişime geçecek.

Ürünlere Göz At
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş - Hayat Sigortası

Kredili Mevduat Hesabı Sigortaları

Kredili mevduat hesabı ödemelerin güvende!

İşsiz kalırsam borçlarımı nasıl öderim diye düşünüyorsan bu düşünceyi artık bir kenara bırakabilirsin.

HDI Fibaemeklilik Kredili Mevduat Hesabı Sigortaları, başına gelebilecek olumsuz durumlarda kredili mevduat hesabının ödemelerini güvence altına alıyor.

Kredili Mevduat Hesabı Nedir?

Kredili Mevduat Hesabı, banka hesabında para bulunmasa dahi tüm banka ATM’lerinden nakit çekim yapabilmeni sağlayan, otomatik ödeme talimatı verdiğin faturaları ödeyebileceğin, tüm EFT ve havele işlemlerinde faydalanabileceğin, TL hesabına tanımlanmış bir kredi limitidir. Günün 24 saati kullanabileceğin bu limitin tanımlanması için herhangi bir ücret ödemen gerekmiyor. Kullanmadığın durumlarda ise masrafı sıfır!

Neden Kredili Mevduat Hesabı Sigortası?

Özel sektör çalışanları ve KOBİ’ler için özel seçenekler sunan Kredili Mevduat Hesabı Sigortası ile işsiz kalman ya da başına beklenmedik durumlar gelmesi halinde, kredi mevduat hesabının ödemeleri aksamaz. Böylece senin de sevdiklerinin de içi rahat eder.

Kredili Mevduat Hesabı Sigortası Teminatları Nelerdir?

Kredili Mevduat Hesabı Sigortası teminatlarının hangi durumlarda geçerli olduğunu öğrenmek için aşağıdaki başlıklara göz atabilirsin.  

 • Vefat Teminatı: Sigortalının vefatı durumunda, poliçe teminatı dahilinde, kredili mevduat hesabı borcu kapandıktan sonra varsa geriye kalan sigorta tazminat bedeli poliçede belirtilen hak sahiplerine ödenir.
 • Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı: Poliçe teminatı dahilinde, sigortalının sigorta süresi içinde geçirmiş olduğu bir kaza sonucu derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene içerisinde daimi olarak malul kalması halinde kendisine Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda belirtilen maluliyet oranları cetveline göre daimi maluliyet tazminatı ödenir.
 • İstem Dışı İşsizlik / Gündelik Hastane Teminatı: Bordrolu ve özel sektör çalışanları için işsiz kalma durumunda, poliçede belirtilen işsizlik teminatı kredili mevduat hesabı borcunun kapanması için bankaya tek seferde ödenir. Serbest meslek sahipleri, işsizlik teminatı yerine gündelik hastane teminatından faydalanabilir.

KOBİ Kredili Mevduat Hesabı Sigortası Teminatları Nelerdir?

KOBİ Kredili Mevduat Hesabı, sana hangi durumlarda neler sunar?

Tüm detaylarıyla şimdi inceleyebilirsin.

 • Vefat Teminatı: Sigortalının vefatı durumunda, poliçe teminatı dahilinde, KMH borcu kapandıktan sonra varsa geriye kalan sigorta tazminat bedeli poliçede belirtilen hak sahiplerine ödenir.
 • Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı: Sigortalının kaza sonucu daimi  malul kalması durumunda belirlenen teminat tutarı Ferdi Kaza Sigortası genel şartları kapsamında sigortalıya tek seferde ödenir. Kaza sonucu maluliyet teminatı istisnaları Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarına tabidir.
 • İşsizlik / Gündelik Hastane Tazminatı: Sigortalının işsiz kalması ya da hastanede yatması durumunda poliçe özel şartlarına ve hayat sigortası genel şartlarına göre tazminat ödemesi gerçekleştirilir.
 • İşsizlik Tazminatına Hak Kazanma Koşulu: Sigorta başlangıç tarihinden itibaren aynı iş yerinde 90 gün çalışmış olma, işsiz kalınan tarihten itibaren ise en az 30 gün boyunca işsizliğin devam etmesi gerekiyor.
 • Gündelik Hastane Tazminatına Hak Kazanma Koşulu: Sigorta başlangıç tarihinden itibaren 90 gün çalışmış olma (kaza durumunda bu süre aranmaz) ve en az 7 tam gün aralıksız hastanede yatma koşulu ile hak kazanılır.

Kredili Mevduat Hesabı Sigortası Kapsamı Dışında Kalan Durumlar Nelerdir?

Vefat teminatı Hayat Sigortası Genel Şartlarına tabidir.

Ferdi Kaza ek teminatları Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarına tabidir.

Aşağıdaki haller nedeniyle ortaya çıkan işsizlikler İşsizlik Teminat kapsamı dışındadır:

 • Türkiye İş Kurumu'ndan işsizlik yardımı alan kişiler kapsamında olmayanlar.
 • Sigorta ettiren tarafından sigortacıya bildirimi yapılan sigortalının bildirim tarihini takip eden, sigortacı tarafından tespit edilen ve sertifikada belirtilen bekleme süresi içinde işsiz kalması, yenileme ile alınması durumunda ise işsiz kalınan tarihten önceki sigortacı tarafından belirlenen süre boyunca ücretli olarak çalışmaması veya bu süre boyunca çalışmış olsa dahi mevcut sigortasının devam etmemesi durumunda.
 • Sigortalı, sigorta başlangıcında işsiz kalacağını biliyorsa.
 • Sigortalı, mevsimsel ve çalışmaya ara verilmesinin doğal olduğu bir işte çalışıyorsa.
 • Sigortalı, belirli projelerde çalışıyorsa ve bu projeler biterse.
 • Sigortalı isteyerek işsiz kalmışsa veya istifa etmişse ya da emekli olmuşsa.
 • Sigortalının kusuru veya suçu sonucu işten çıkarılması söz konusu olursa.
 • Sigortalının lokavt veya grev nedenleri ile iş sözleşmesinin askıya alınmış olması.
 • Savaş, düşman hareketleri, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun olmasın), ihtilal, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati askeri hareketler nedeniyle oluşan işsizlikler.
 • Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonlar veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri tedbirler (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım "füzyon" olayını da kapsayacaktır) nedeniyle oluşacak işsizlikler.
 • Deprem, yanardağ püskürmesi, sel ve su baskını, yer kayması gibi doğal afetler nedeniyle oluşacak işsizlikler.
 • Ülke çapında etkili olabilecek siyasi veya ekonomik bir olay veya benzeri herhangi bir yasal veya idari önlem nedeniyle oluşacak işsizlikler.
 • Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak zararlar dahil olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sebebiyle meydana gelen zararlar sonucunda oluşacak işsizlikler.
 • İşsizlik teminatının alınmasını takip eden 90 günlük muafiyet süresi içinde gerçekleşen riskler.
 • İşsizlik riskinin gerçekleşmesini müteakip 30 günlük süre içinde iş bulunması halinde.
 • Bekleme süresi sonrasında risk ödemeleri aylık olarak yapılır ancak ay içinde iş bulunması durumunda ayın gününe göre işsiz kalınan süreye göre hak ediş ödenir. Kalan kısım için herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaz.

KOBİ Kredili Mevduat Hesabı Sigortası Kapsamı Dışında Kalan Durumlar Nelerdir?

Vefat teminatı Hayat Sigortası Genel Şartlarına tabidir.
Ferdi kaza ek teminatları Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarına tabidir.