Aklında Soru Kalmasın!

Eğer aramaların sonuçsuz kaldıysa, talebini karşılamıyorsa veya farklı biz çözüm arayışındaysan, biz sana ulaşalım.

Teşekkürler, Ahmet

HDIFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye göstermiş olduğun ilgiden ötürü teşekkür ederiz. Müşteri Hizmetleri Ekibimiz en kısa süre içerisinde sana en uygun çözümü sunabilmek adına, vermiş olduğun telefon numarası üzerinden seninle iletişime geçecek.

Ürünlere Göz At

Sana nasıl yardımcı olabiliriz?

Otomatik Katılım Sistemi ile ilgili merak ettiğin her şey burada.

"Bireysel Emeklilik Sistemi nedir?", "Hayat Sigortası neden yaptırmalıyım?", "Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının teminatları nelerdir?" ve "Otomatik Katılıma kimler dahil olacak?" gibi soruların olduğunu biliyoruz. Bu ve daha fazla sorun için cevapları burada bulabilirsin.

Otomatik Katılım

Otomatik Katılım Sistemi ile ilgili merak ettiğin her şey burada.

Otomatik Katılım Sistemi’ne Kimler Dahil Olacak?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. Maddesi uyarınca mavi karta sahip olan;
 • 45 yaşını doldurmamış ve fiili ehliyete sahip kişiler;
 • 45 yaşını doldurmuş kişiler ise tercihe bağlı olarak sisteme katılmak için çalıştıkları iş yerine başvuru yapabilir,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendi uyarınca hizmet akdi ile çalıştırılanlar veya (c) bendi uyarınca kamu idarelerinde çalışanlar.

Şirketler Sisteme Ne Zaman Dahil Olacak?

Otomatik Katılım Sisteminde şirketler, 01.01.2017 tarihinden itibaren çalışan sayısına bağlı olarak kademeli bir şekilde sisteme dahil edilmeye başlandı.

Şirketlerin çalışan sayısına göre sisteme dahil olma tarihleri aşağıdaki gibidir.

 • Çalışan sayısı 1000 ve üzerinde olan işyerlerinde 01.01.2017 tarihinden itibaren,
 • Çalışan sayısı 250 ve üzerinde olan işyerlerinde 01.04.2017 tarihinden itibaren,
 • Çalışan sayısı 100 ve üzerinde olan işyerlerinde 01.07.2017 tarihinden itibaren,
 • Çalışan sayısı 50 ve üzerinde ancak 100’den az olan işyerlerinde 01.01.2018 tarihinden itibaren,
 • Çalışan sayısı 10 ve üzerinde ancak 50’den az olan işyerlerinde 01.07.2018 tarihinden itibaren sisteme dahil olmuştur.
 • Çalışan sayısı 5 ve üzerinde ancak 10’dan az olan işyerlerinde 01.01.2019 tarihinden itibaren otomatik olarak BES planına dahil olacaklardır.

Otomatik Katılım Sistemi’nin Avantajları Nelerdir?

 • Otomatik BES, devletin birikimlerinize sağladığı %30 Katkı Payına ek olarak bir kereye mahsus olmak üzere 1.000 TL Ek Devlet Katkısı daha yapmaktadır.
 • Tüm koşulları sağlayarak emekliliğe hak kazanarak birikimlerini aylık maaş olarak tercih ettiğinde devlet, yapmış olduğu 1.000 TL’lik Katkı Payına ek olarak %5’lik bir katkı daha yapacaktır.
 • Giriş aidatı ve ertelenmiş giriş aidatı bulunmamaktadır.
 • Yönetim giderleri kesintisi de yapılmayacaktır.
 • Katkı Payı ödemelerinin takip ve sorumluluğu işvereninde olacak ve maaşından kesinti yaparak Katkı Payı ödemelerine aracılık edecektir.

Otomatik Katılım Sistemi Hakkında Bilmen Gerekenler

 • Çalışanlar sisteme işverenleri tarafından dahil edilmektedir.
 • Otomatik Katılım Sistemi’ne çalışanın rızası gerekmeksizin katılım zorunludur. Fakat çalışanın ilk altmış gün içinde cayma hakkı bulunur.
 • Sisteme dahil edilme, kademeli bir şekilde yapıldığından her şirketin çalışan sayısına göre Otomatik Katılım Sistemi’ne dahil olması gerekmektedir.
 • Katkı Payları tutarları işveren tarafından değil çalışan tarafından ödenecek olup ödeme şekli ise “en geç” çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden iş günü, işveren tarafından emeklilik şirketine aktarılacaktır.
 • Emekliliğe hak kazanmak için sistemde 10 yıl kalmak ve 56 yaşını doldurmuş olmak zorunludur.
 • İşverenin aracı olmak dışında bir katkısı bulunmamaktadır.
 • Bu sistem sadece çalışanı kapsamakta olup sisteme eş ve çocuklar dahil edilemez.
 • Mevcut BES’i olanlar da bu avantajlı sistemden yararlanacak ve mevcut BES veya BES’lerine ek olarak bir adet daha emeklilik sözleşmesi sahibi olacaklar.
 • İşveren tek bir emeklilik şirketi ile çalışmak zorunda değildir, birden fazla şirket ile çalışabilir.
 • Bu sistemde çalışan, kendi emeklilik planını seçemez. İşvereni hangi emeklilik planını seçmiş ise o plana dahil olmak zorundadır.

Mevcut BES’i Olanlar Ne Yapacak?

Daha önce bireysel olarak yaptırılan BES ile Otomatik Katılım Sistemi iyi ayrı sistemdir. O nedenle mevcutta Bireysel Emeklilik Sözleşmesi ya da sözleşmeleri olanlar Otomatik Katılım ile birlikte bir adet daha emeklilik sözleşmesi sahibi olacaktır.

Mevcut BES’imi İptal Ettirip, Otomatik Katılıma Geçme Hakkım Var mı?

Hayır! Mevcut durumdaki BES ‘ten çıkıp, aynı haklarla birlikte Otomatik Katılıma geçme hakkın bulunmuyor. Daha önce yaptırdığın BES’ten çıkış yaptığın takdirde o sözleşmeyi kapsayan tüm haklarını da kaybedersin.

Maaşımdan Ne Kadar Kesinti Yapılacak?

Esas kazancının %3’üne karşılık gelen tutar maaşından kesilerek Katkı Payı olarak ödenecektir. Arzu edersen işvereninden belirlenen tutardan daha yüksek bir tutarda kesinti yapılmasını isteyebilirsin.

Asgari ücretli çalışanlar için (asgari brüt ücret 2.558,40 TL), bugünkü hesaplamayla, aylık 76 TL, yıllık da 921 TL kesilecektir. Yani, otomatik katılımda en düşük kesilecek aylık tutar, bugün için 76 TL olacaktır.

En yüksek tutar ise SGK tavan ücretinin %3 ‘dür. Bu da 2019 yılı için 19.188 TL’dir. Otomatik Katılımda kesilecek en yüksek tutar ise 576 TL‘dir. Fakat bu tutar maaşın ne kadar olursa olsun Katkı Payı olarak ödenecek en yüksek tutardır.

Örneğin; maaşın 25.000 TL olsa bile, 25.000 TL’nin %3’ü değil, yine 576 TL kesinti yapılacağını bilmeni isteriz.

 • Emekliliğin için daha fazla birikim yapmak istersen işvereninden daha yüksek bir tutarda kesinti yapılmasını isteyebilirsin. Bu talebini ilgili ayın ücret hesaplaması tamamlanmadan önce işverene bildirmekle yükümlüsün. Aksi halde kesinti bir sonraki aya yansıyacaktır.

Otomatik Katılıma Girmek İstememe Hakkım Var mı?

Her işveren 45 yaşın altındaki tüm çalışanlarını sisteme dahil etmek zorundadır. Fakat dilersen iki ay içinde sistemden kendi isteğin ile ayrılabilirsin. Buna cayma hakkı denir.

Cayma Hakkı Kullandığımda Maaş Kesintilerim İade Edilecek mi?

Tüm kesintilerinin iade edilmesini istiyorsan cayma hakkını ilk 2 ay içinde kullanman gerekmektedir. Böylece cayma hakkı kullanıldıktan ve bildirimin ulaşmasından sonra 10 gün içinde ödenen Katkı Payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte iade edilir. Kısaca kesintinin tamamı ilk 2 ay içinde kullandığın cayma hakkınla birlikte sana iade edilir.

Sistemden 2 Aydan Sonra Da Çıkış Yapabilir miyim?

Kesintinin tamamını geri alabilmek için 2 ay içinde cayma hakkını kullanmalısın. Fakat arzu edersen iki aydan sonra da çıkış yapabilirsin. Ancak çıkış tarihine göre Devlet Katkısı tutarlarının belli bir oranı hak edilebileceği için, içinde bulunulduğu süreye göre farklı oranlarda getiri üzerinden stopaj (vergi kesintisi) uygulanacağını da bilmelisin.

Otomatik Katılımda Ne Zaman Emekli Olurum?

Otomatik Katılım Sistemi’nde de tıpkı BES gibi sistemde olduğu gibi 10 yıl kalman ve 56 yaş koşulunu sağlaman durumunda emekliliğe hak kazanacaksın.

Böylece hem sistemdeki kendi birikimlerini ve getirilerini hem de devletin yaptığı tüm katkıları alabilme avantajın olacak.

Devlet, Otomatik Katılım Sistemi’nde Katkıda Bulunacak mı?

Bu sistemde devletin katkısı üç türlü olacak.

 • Birincisi, BES’e ödenen Katkı Paylarına yapılacak olan %30 Katkı Payı.
 • İkincisi ise cayma hakkını kullanmayan çalışanlara, bir kereye mahsus olmak üzere devletin 1.000 TL’lik ilave katkısı.
 • Üçüncü olarak da emeklilik hakkını elde ettikten sonra sitemdeki birikimlerinin tamamını alıp çıkmak yerine, birikimlerini aylık maaş olarak almaya karar vermen halinde devlet, birikimin yüzde 5’i kadar daha katkı yapacak.

1.000 TL’lik Katkı Mevcut BES’i Kapsayacak mı?

Hayır, bu hak sadece Otomatik Katılım için ve Otomatik Katılım kapsamında cayma hakkını kullanmayan çalışanlar için geçerli olacaktır.

Devlet Katkısının Tamamının Hak Ediş Süreleri

Gerek %25’lik katkı gerekse de ek 1.000 TL katkıyı hak etmenin süreleri şöyledir:

 • İlk 3 yıl içinde sistemden çıkanlar hiçbir şekilde Devlet Katkısını alamaz.
 • 3 ila 6 yıl arasında çıkanlar Devlet Katkısındaki birikimlerinin yüzde 15’ini,
 • 6 ila 10 yıl arasında çıkanlar yüzde 35’ini,
 • 10 yılı tamamlayanlar yüzde 60’ını alabiliyorlar.
 • 10 yılı tamamlayıp bir de 56 yaşını dolduranlar ise Devlet Katkısının tamamını alıp emekli oluyorlar.

Sistemden Erken Çıkarsam Birikimlerimin Tamamını Alabilecek miyim?

Evet, maaşından kesilen tutarları ve bunların getirisini alabileceksin. Fakat sisteme dahil olduktan iki ay içinde cayma hakkını kullanmazsan sadece getiri üzerinden aşağıdaki belirtilen oranlarda stopaj uygulaması olacağını bilmeni isteriz.

 • 10 yıldan önce ayrılanlar için getiri tutarının %15’i,
 • 10 yıllık Katkı Payını ödeyip 56 yaşını doldurmadan ayrılanları için getiri tutarının %10’u,
 • Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat ve maluliyet gibi nedenlerle ayrılanlar için getiri tutarının %5’i oranında stopaj uygulanmaktadır.

Katkı Payı Ödemesine Ara Verebilir miyim?

Evet, devletin verdiği hak ediş süresini kaybetmeden Katkı Payı ödemesine ara verebilirsin. Ara verme şartları ise Hazine Müsteşarlığı tarafından alt yönetmeliklerle belirlenecektir.

İşsiz Kalır ya da Kendi Şirketimi Kurarsam Sistem Nasıl İşleyecek?

Bu durumda dilersen ödemelerine devam edebilir, ara verebilir veya erken çıkış yapabilirsin.

Birden Fazla İşverenden Maaş Alıyorsam Sisteme Nasıl Dahil Olacağım?

Kaç işverenden maaş alıyorsan o işveren kadar sözleşmen olacak. Çünkü Otomatik Katılım, tüm şirketlerin çalışanları için katılmaya mecbur oldukları bir sistemdir.

İşyeri Değişikliğinde Sistem Nasıl İşleyecek?

Geçiş yaptığın işyeri de Otomatik Katılım kapsamında ise daha önceki işyerinde kazandığın birikim, emeklilik süresi gibi haklar yeni işyerindeki emeklilik planına aktarılabilecek. 

Eğer yeni işyerin Otomatik Katılım kapsamında değilse arzu edersen önceki işyerindeki sözleşme kapsamında ödemeleri kendin yaparak, otomatik katılım sözleşmeni devam ettirebilirsin.
 
Veya başka bir emeklilik şirketinde devam eden otomatik katılım sözleşmen var ise o şirketteki sözleşmene aktarabilirsin.
 
Ya da ödemeleri kendin yapmak istemezsen Otomatik Katılım sözleşmeni sonlandırabilir ve ödemiş olduğun tutar, tüm getirileri ile birlikte stopaj kesintisi sonrası sana geri ödenir.

İşten ayrılma tarihini izleyen ayın sonuna kadar yukarıdaki seçeneklerden herhangi biri ile ilgili talepte bulunmaz isen, sertifikan askıya alınır.

İşverenim, Maaşımdan Yapılan Kesintiyi BES’e Aktarmazsa Ne Olacak?

İşverenin Katkı Payını zamanında emeklilik şirketine aktarmaz veya geç aktarırsa, birikiminde oluşan tüm parasal kaybından sorumlu olur.

Ayrıca işverenin Otomatik Katılım kapsamındaki yükümlülüklere ve düzenlemelere uymaması halinde, her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca idari para cezası uygulanır.

İşverenimin İflası ya da Şirketi Kapatması Gibi Durumlarda Ne Olacak?

Birikimlerin emeklilik fonlarında ve Takasbank’ta saklanmaktadır. O nedenle işvereninin iflası veya şirketin kapanması ya da satılması gibi durumlarından etkilenmezsin.

Çalışan Katkı Payı, işverenin taraf olduğu 09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamında haciz ve iflas yoluyla takip bakımından işçi alacağı niteliğinde imtiyazlı bir alacaktır.

Otomatik Katılım ile Sisteme Girenlerden Kesinti Yapılacak mı?

Bu kapsamda sunulan emeklilik planlarında, emeklilik şirketlerince fon işletim gideri kesintisi dışında başka bir kesinti yapılmaz.

Fon İşletim Gideri Kesintisi Oranı Ne Olacak?

Otomatik Katılım sözleşmelerinde sunulan fonlar için fon işletim gider kesintisi azami yıllık yüzde 0,85 olacaktır.

Birikimlerimi Nerelerde Değerlendirebilirim?

İki aylık cayma sürecinde, ilgine göre veya işverence tercih edilen Başlangıç Fonunda yatırıma yönlendirilir.

Faizli ve faizsiz olarak 2 tip Başlangıç Fonu vardır.

İki aylık cayma süresi sonrasında, talep etmen durumunda Değişken Fonlara geçiş yapabilirsin.

Değişken Fonlar;

Muhafazakar, Dengeli, Atak ve Agresif olacak şekilde 4 tip faizli, Atak ve Agresif olacak şekilde 2 tip faizsiz olmak üzere toplamda 6 tip fon vardır.

Talep edilmesi durumunda Başlangıç Fonu’nda kalınabilir.

Birinci yılın sonunda, çalışanın herhangi bir fon tercih talebi olmaz ise Standart Fon’a dahil olunur.

Standart Fon içinde faizli ve faizsiz olacak şekilde 2 alternatif sunulacaktır.

Standart Fon ve Değişken Fon seçenekleri katılımcılara 01/01/2018 itibarıyla sunulmuştur.

Otomatik Katılım Sözleşmelerinde Devlet Katkısı Getirileri Nasıl Olacak?

Her takvim yılı başında Devlet Katkısı tutarları Tüfe oranında artırılarak hesaplamalarda gösterilecektir.

Bireysel katılımcıyım ve Otomatik Katılım Sistemi hakkında desteğe ihtiyacım var, nereyi arayabilirim?

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. olarak Otomatik Katılım Sistemine dair tüm işlemlerin için hızlı çözüm alabilmen adına 444 82 72 numaralı hattımızdan bizimle hemen iletişime geçebilirsin.

Kurumsal Müşteriyim, Otomatik Katılım Sistemi hakkında desteğe ihtiyacım var, nereyi arayabilirim?

0216 666 77 33 numaralı hattımızdan ya da otomatikkatilimiletisim@hdifibaemeklilik.com.tr e posta adresimizden kurumsal işlemlerin için bize mesai saatlerimiz (09:00 - 18:00) saatleri arasında ulaşabilirsin.