Aklında Soru Kalmasın!

Eğer aramaların sonuçsuz kaldıysa, talebini karşılamıyorsa veya farklı biz çözüm arayışındaysan, biz sana ulaşalım.

Teşekkürler, Ahmet

HDIFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye göstermiş olduğun ilgiden ötürü teşekkür ederiz. Müşteri Hizmetleri Ekibimiz en kısa süre içerisinde sana en uygun çözümü sunabilmek adına, vermiş olduğun telefon numarası üzerinden seninle iletişime geçecek.

Ürünlere Göz At
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş - Seyahat Sağlık Sigortası

Seyahat Sağlık Sigortası

Sen seyahatin boyunca manzaralara, en iyi tablolara, mimari eserlere bakarsın. Biz de senin güvenli bir tatil geçirebilmen için risklerin teminat altında olmasıyla ilgili gerekli detaylara bakarız.

Tatilin her anında kafan rahat olsun istersen HDI Fibaemeklilik Seyahat Sağlık Sigortası seni, seyahat işlemleri sırasında ortaya çıkabilecek sorunlara karşı güvenceye alır. Bagaj gecikmesi, bagaj kaybolması ve seyahatin iptali gibi öncelikli risklerin sigortan tarafından karşılanır.

Neden Seyahat Sağlık Sigortası Almalısın?

Seyahat Sağlık Sigortası, tatilinin keyfini her koşulda sürdürebilmen için ön görülen riskleri teminat altına alır. Yurt dışında sağlığınla ilgili olası riskte en iyi şekilde sana danışmanlık hizmeti sunar. Seyahate bağlı olası durumlar karşısında finansal destek sağlar.

Seyahatte olduğun süre boyunca aile mensubunun vefatı ile sonuçlanan durumlarda veya acil hastalık ya da yaralanma durumunda aile bireylerinin geri dönüş masrafları sigortan tarafından karşılanır.

HDI Fibaemeklilik ile hayatın her anında olduğu gibi tatilde de için rahat olur.

Seyahat Sağlık Sigortasının Sağladığı Teminatlar Nelerdir?

HDI Fibaemeklilik Seyahat Sağlık Sigortası, sağlık güvencen için ve sağlık güvencenle birlikte tüm aksilikler için seni korumaya alan seçenekler sunar.

Seyahat Sağlık Sigortası Başlangıç Teminatları

1. TIBBİ DANIŞMANLIK

Acil bir durumda en yakın doktor, hastane ve sağlık kurumlarının isimlerinin ve adreslerinin sigortalıya iletilmesi..

2. ACİL TIBBİ NAKİL

Sigortalının tıbbi bakımının sağlanabileceği en yakın hastaneye hava ve/veya karayoluyla naklidir. Nakil sırasındaki ilk yardım sigorta kapsamındadır.

Gerekli ilk müdahaleden sonra, tedavi eden doktorun ve Acil Yardım Merkezi tıbbi yetkilisinin görüşleri doğrultusunda sigortalının tarifeli hava yoluyla yurda dönüşünü engelleyen bir durum söz konusu değil ise sigortalı yurduna nakledilir. Yurda nakli sonrası, eğer sigortalının tedavisinin devamı gerekiyor ise sigortalı evine yakın bir sağlık kurumuna yerleştirilir.

Acil Yardım Merkezi yetkilileri sigortalının acil tıbbi naklinin gerekliliğine, nereye ve hangi yolla nakledileceğine karar verme hakkına sahiptir.

3. TEDAVİ VE HASTANE HİZMETLERİ

Sigortalının doktor muayene, ilaç, tahlil-röntgen, hastane-yatak, yemek, hemşire, operatör, anestezist, uzman konsültasyon, yoğun bakım, ameliyathane ve sarf edilen malzeme giderlerini kapsamına alır.

Üründe 0-65 yaş arası sigortalılar için tüm salgın hastalıklar aşağıdaki şartlar dâhilinde teminat altına alınmıştır.

 • Salgın Hastalıklar 65 yaş üzeri sigortalılar için 5.000 Euro ile limitlidir.
 • Salgın hastalıkların teminat altına alınabilmesi için salgın hastalık ile ilgili Dünya Sağlık Örgütünce Pandemi ilan edilmiş olması ve sigortalının üç gün önce ilgili salgın hastalık için test yaptırmış olması ve seyahatin başlangıcında sağlıklı olduğunu belgeleyebilmesi gereklidir.

4. CENAZENİN YURDA GETİRİLMESİ

Yurt dışında vefat etmiş sigortalının HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. ve Acil Yardım Merkezi yetkililerinin koordinasyonuyla cenazesinin hazırlanması ve defin yerine hava veya karayoluyla naklini güvence altına alır. Cenaze töreni defin masrafı kapsam dışıdır.

HDİ Fibaemeklilik Vize Seyahat Sağlık Özel Şartları

Seyahat Sağlık Sigortası Başlangıç Teminatlarına Ek Olarak Geniş Kapsam Teminatları

1. TEDAVİ SONRASI İKAMETGÂHA GERİ DÖNÜŞÜN SAĞLANMASI

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. ciddi hastalık veya ciddi yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda Sigortalının daimi ikametgâh ülkesine naklini sağlayacak ve ilgili nakil masraflarını ödeyecektir. HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Medikal Ekibi ve tedavi eden hekim, Sigortalının sağlık durumunun, normal bir yolcu gibi uçmaya müsait olup olmadığını ya da ilave düzenlemelerin gerekli olup olmadığını; Bedensel Zarar ya da hastalığa uygun nakil aracını (tarifeli uçuş, sedyeli uçuş, hava ambulansı gibi) tedavi eden doktorun yazılı raporu doğrultusunda belirleyeceklerdir.

Hava ambulans hizmetine ancak HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş doktoru tedavi eden doktorun yazılı raporu doğrultusunda karar verebilir. Hava ambulansı hizmetinde Avrupa dışındaki ülkeler tamamen kapsam dışındadır.

2. TEDAVİ NEDENİYLE KONAKLAMA SÜRESİNİN UZAMASI

Sigortalının seyahati esnasında acil hastalık veya yaralanma neticesinde tıbbi tedavi gereksinimi nedeniyle seyahatini uzatmak zorunda kalması durumunda ve bu durumun doktor raporu ile belgelenmesi halinde HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş, Sigortalının azami otel veya diğer konaklama masraflarını (Standart Oda+Kahvaltı) birbirini izleyen azami 5 gece ile sınırlı olmak üzere belirtilen limitler dâhilinde karşılayacaktır. Konaklamanın yapılacağı otel, HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından belirlenir.

3. REFAKATÇİNİN NAKLİ 

Sigortalının seyahati esnasında poliçe kapsamındaki acil hastalık veya yaralanma neticesinde tıbbi tedavi gereksinimi nedeniyle 5 günü aşacak bir süre için hastanede yatması gerektiği bir durumda HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş, Sigortalının belirleyeceği bir aile bireyinin hastanenin bulunduğu yere seyahatini organize edecek ve seyahat masraflarını (Ekonomi Sınıfı Uçak Bileti) olarak karşılayacaktır.

4. BİRİNCİ DERECEDEN AİLE MENSUBUNUN ÖLÜMÜ SEBEBİYLE GERİ DÖNÜŞ

Sigortalının oturduğu ülkede ikamet eden Sigortalının yakın bir aile mensubunun (eşi, çocukları, ebeveyni) ölümü ile sonuçlanan durumlarda HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş, Sigortalının Daimi İkametgâha dönüş masraflarını (Ekonomi Sınıfı Uçak Bileti) ödeyecektir.

Sigortalı geri dönüş sonrasında, öngörülmeyen dönüşe yol açan durumu resmi bir evrak ile belgelendirmelidir. Bu menfaat sadece, Sigortalının asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.

5. DAİMİ İKAMETGÂHTA MEYDANA GELEN BİR HASAR DURUMUNDA 

Sigortalının evindeki hırsızlık, yangın veya patlama nedeniyle oturulmaz hale gelmesi ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalının evinde bulunması gerektiği durumlarda, HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş, Sigortalının Daimi İkametgâha dönüş masraflarını (Ekonomi Sınıfı Uçak Bileti) ödeyecektir.

Bu teminatın geçerli olabilmesi için, Sigortalının olayı gösteren resmi makamlardan alınmış bir belgeyi HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş’ye ibraz etmesi gereklidir (İtfaiye raporu, polis raporu gibi). Bu menfaat sadece, Sigortalının asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.

6. KAYIP BAGAJIN BULUNUP ULAŞTIRILMASI

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş, raporların hazırlanmasında Sigortalıya yardım sağlayacak ve kayıp bagajların bulunması için gereken görüşmelerde ona tavsiyelerde bulunacak veya yardımcı olacaktır.

Bagajın bulunması halinde HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş, söz konusu bagajı daimi ikametgâha veya seyahat için tasarlanan varış yerine gönderilmesini organize edecektir. Her türlü oluşabilecek masraf, sigortalı sorumluluğundadır.

7. TARİFELİ HAVAYOLU UÇUŞLARINDA KAYBOLAN, ZARAR GÖREN, ÇALINAN BAGAJ

Sigortalı’nın, tarifeli uçuşlarda Check-In işlemi sonrasında havayolu şirketine teslim edilen bagajın kaybolması, çalınması halinde Havayolu Şirketi'nce belirlenen süre içerisinde (Minimum 21 gün) bulunamaması durumunda veya bir eşyanın hasar veya zarar görmesi halinde havayolunun kayıp, zarar ya da çalınma raporu şartı ile Sigortacı, bu eşyaların yenisinin alınması veya onarılması için azami poliçenin ön yüzünde yazılı limit ve işbu sözleşmede yazılı koşullar dâhilinde tazminat ödeyecektir. Sigortalının kayıp eşya için 24 saat içinde havayolu şirketine başvurmuş olması gereklidir. Eşyanın/eşyaların yenisinin alınması veya onarılmasına ilişkin karar sadece Sigortacının takdirindedir. Ödenecek olan meblağ, hasarın oluştuğu tarihteki yenileme maliyetinden yıpranma payı ve amortisman düşüldükten sonra bulunan tutar veya onarım maliyeti tutarından hangisi daha düşük ise o tutar olacaktır.

Sigortalı, bagaj içeriğinin listesini, tahmini fiyat ve alış tarihlerini, havayolu şirketinden alınan tazminat ödeme belgesini ibraz etmekle yükümlüdür. Para, mücevher, kredi kartı, cep telefonu, bilgisayar, tablet bilgisayar, yiyecek, içecek, tütün ürünleri, ticari örnek mahiyetindeki mallar, dokümanlar, anlaşmalar, şirket mühürleri, posta pulları, kıymetli taşlar, korneal lensler, takma dişler, tablolar, antikalar, duyma cihazları, bisiklet, tekerlekli sandalye ve herhangi bir doküman bu teminatın kapsamı dışındadır. Teminat sadece kişisel eşya için geçerli olup, seyahat eden sigortalıya emanet verilmiş olan eşyalar için geçerli değildir.

En fazla 1 yıllık eşyadan %10 düşülecektir; 1 ila 2 yıllık eşyadan %30 düşülecektir, 2 ila 3 yıllık eşyadan %40 düşülecektir; 3 ila 4 yıllık eşyadan %50 düşülecektir, 4 ila 5 yıllık eşyadan %60 düşülecektir; 5 yıldan eski eşyadan %80 düşülecektir. Bagajın Gecikmesi teminatı kapsamında yapılan hasar talepleri, bu teminat kapsamında yapılan herhangi bir geçerli hasar talebinden düşülecektir.

8. SEYAHAT BİLGİLENDİRME HATTI

Seyahat sırasında sigortalının pasaport, giriş vizesi, uçak bileti gibi kendisine gerekli olan evraklarını kaybetmesi durumunda, sigortalının kaybettiği dokümanları yerine koyabilmesi için gerekli mercilere müracaatı ve gerekli bilgiler konusunda kendisine yardımcı olunarak yol gösterilecektir.

9 - GECİKMELİ BAGAJ

Tarifeli uçuşlarda bagajın kaybolup, varışı müteakip 24 saat içerisinde bulunamaması halinde havayolunun kayıp raporu şartı ile HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş, Sigortalıya acil kişisel ihtiyaçlarını karşılaması için yapmış olduğu masrafların orijinal faturalarını HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş’ye göndermesi koşuluyla tabloda belirtilen limit dahilinde ödeme yapacaktır.

Gecikmeli bagaj nedeniyle yapılacak acil ihtiyaç dışındaki satın alımlar, varış ülkesine yapılan seyahat sırasında bagaj gecikmesi, bagajın bulunması sonrasında yapılan alımlar teminat dışıdır. Bagaj kaybı teminatı yolcu ile birlikte havayolu şirketince ek bir ücret alınmaksızın yapılan taşımalar için geçerli olup, kargo gönderimleri bu teminat kapsamında değildir. Gecikmeli bagaj nedeniyle havayolu şirketi tarafından yapılmış bir ödeme varsa ödenecek tazminat tutarından düşülür.

10 - KANUNU İŞLEMLERLE İLGİLİ KEFALET (BORÇ OLARAK) 

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş, yurt dışındaki mahkemelerde Sigortalının ceza davalarındaki yasal masraf ve giderlerin ödenmesini garanti etmek için Sigortalıdan talep edilen mali kefalet ücretini, yetkili mercilere yatıracaktır.

Bu tutar, müşteriye verilmeden önce Sigortalının yetkilendirdiği bir kişinin, ilgili tutarı HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş’ye ödemesi veya bir belge ile garanti etmesi gereklidir.

Bahsi geçen avans ödemesi, Sigortalıya HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından verilmiş bir kredi olarak değerlendirilecektir. Sigortalı, kendisine karşı bir dava açılmamışsa veya açılan davanın neticesinde beraat etmişse, kendisine ödenen avansı derhal HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş’ye geri ödemekle yükümlüdür. Mahkemenin Sigortalıyı mahkûm etmesi halinde, mahkeme kararının bildirilmesini takiben 15 gün içerisinde Sigortalı, kendisine ödenen avansı HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş’Ye geri ödemekle yükümlüdür. Her durumda, Sigortalı kendisine ödenen avansı ödenme tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş’Ye geri ödemekle yükümlüdür. Kefalet Avansı, suçla ilgili ve motorlu araç kullanırken meydana gelen durumları kapsamaz. Bu menfaat kapsamındaki azami tutar poliçede belirtilmiştir.

11 - UNUTULMUŞ İLAÇLARIN SEVKİYATI

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş, ilgili doktor tarafından acil olarak yazılmış ve Sigortalının seyahat ettiği yerde bulunamayan ilaçların Sigortalıya gönderilmesi işlemini organize edecektir. İlaç bedelleri Sigortalı tarafından, nakliye masrafları ise HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından karşılanacaktır.

12 - ACİL MESAJLARIN İLETİLMESİ

Sigortalının talebi üzerine HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş, yukarıdaki tüm maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak Sigortalının ikâmet ettiği yerdeki arkadaşları, iş çevresi ve akrabalarıyla karşılıklı olarak acil mesaj alışverişinde bulunmasını sağlar.

13 - SEYAHATİN İPTALİ

Sigortalının seyahat acentesine bir ödeme yapmış olması kaydıyla, tur başlangıç tarihinden ve kullanılan ulaşım aracı hareket etmeden önce, aşağıda yazılı sınırlı hallere ve şartlara bağlı olarak seyahatini iptal etmek zorunda kalması durumunda, 1.000 Euro teminat limitleri çerçevesinde seyahat tur bedelinden % 10 oranında düşülerek temin edilmektedir. Aşağıda belirtilen haller dışında herhangi bir durumun gerçekleşmesi halinde tur iptali mümkün olmayacaktır.

14. VİZE REDDİ NEDENİYLE SEYAHATİN İPTALİ

Sigortalının seyahat başlamadan en az 21 gün evvel ilgili konsolosluğa vize başvurusu yapmış olması kaydı ile seyahat başlangıç tarihi itibarı ile vize alınamamış veya vize başvurusu reddedilmiş olması durumunda seyahat bedeli teminat limitleri doğrultusunda ödenir.

Vize reddi teminatı, vize başvurusunun ilgili konsolosluğa yapılmamış olması veya seyahat süresinden uzun vize talebi nedenli vize reddi durumunda geçerli olmayacaktır.

HDİ Fibaemeklilik Vip Seyahat Sağlık Özel Şartları

Seyahat Sağlık Sigortası ile İlgili Bilmen Gerekenler

 • Seyahat Sağlık Sigortası devlet tarafından yurt dışına çıkan herkese zorunlu tutulmuştur.
 • Seyahat Sağlık Sigortası, iki seyahat bölgesi için yaptırılır:
    Avrupa Planı: ABD, Kanada, Japonya ve Türkiye hariç tüm Avrupa ülkelerinde geçerli - 30.000 Euro
    Dünya Planı: Türkiye hariç tüm dünyada geçerli - 30.000 Euro 
 • Seyahat Sağlık Sigortası 18 - 80 yaş arası yetişkinler ve ailesi tarafından sigortalanan 0 - 17 yaş arası çocuklar için geçerlidir.
 • Seyahat Sağlık Sigortası 1 günden 365 güne ( 92 gün sınırlı) süre için yapılabilir.
 • Seyahat Sağlık Sigortası, iki farklı seyahat bölgesi için fiyatlandırılır. İki bölge için de teminatlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

  Avrupa Planı: ABD, Kanada, Japonya ve Türkiye hariç tüm Avrupa ülkelerinde geçerli - 30.000 Euro

  Dünya Planı: Türkiye hariç tüm dünyada geçerli - 30.000 Euro

Birleşmiş Milletler Yaptırım Şartları çerçevesinde; Irak, Suriye, Afganistan, İran ve Gazze Şeridi’ne yapılan seyahatler, Seyahat Sağlık Sigortası kapsamı dışında tutulur.
Seyahat Sağlık

Başlangıç Teminatlı

€ 3,11'den Başlayan Fiyatlarla

Yurtdışı Seyahatiniz için
Ana Teminatlar

 • Tıbbi Danışmanlık
 • Tıbbi Tedavi Teminatı
 • Tıbbi Nakil
 • Cenaze Nakli
Seyahat Sağlık

Tam Teminatlı

€ 7,91'den Başlayan Fiyatlarla

Yurtdışı Seyahatiniz için
Ana Teminatlara Ek Teminatlar

Başlangıç Teminat Paketine Ek Olarak;

 • Tıbbi Danışmanlık
 • Tıbbi Tedavi Teminatı
 • Tıbbi Nakil
 • Cenaze Nakli
 • Tedavi Sonrası İkametgâha Geri Dönüşün Sağlanması
 • Tedavi Nedeniyle Konaklama Süresinin Uzaması
 • Refakatçinin Nakli
 • Birinci Dereceden Aile Mensubunun Ölümü Sebebiyle Geri Dönüş
 • Daimi İkametgâhta Meydana Gelen Bir Hasar Durumunda
 • Kayıp Bagajın Bulunup Ulaştırılması
 • Tarifeli Havayolu Uçuşlarında Kaybolan, Zarar Gören, Çalınan Bagaj
 • Seyahat Bilgilendirme Hattı
 • Gecikmeli Bagaj
 • Kanuni İşlemlerle İlgili Kefalet (Borç Olarak)
 • Unutulmuş İlaçların Sevkiyatı
 • Acil Mesajların İletilmesi
 • Seyahatin İptali
 • Vize Reddi Nedeniyle Seyahatin İptali