Aklında Soru Kalmasın!

Eğer aramaların sonuçsuz kaldıysa, talebini karşılamıyorsa veya farklı biz çözüm arayışındaysan, biz sana ulaşalım.

Teşekkürler, Ahmet

HDIFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye göstermiş olduğun ilgiden ötürü teşekkür ederiz. Müşteri Hizmetleri Ekibimiz en kısa süre içerisinde sana en uygun çözümü sunabilmek adına, vermiş olduğun telefon numarası üzerinden seninle iletişime geçecek.

Ürünlere Göz At

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş Borçlanma Araçları EYF

Fonun yatırım stratejisi; tüm vadelerdeki borçlanma araçlarını yoğun olarak kullanarak orta ve uzun vadede Türk Lirası bazında istikrarlı reel getiri sağlamaktır. Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak Türk Lirası cinsinden kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repodan oluşur. Geri kalan %20’lik bölüm ise piyasa şartlarına göre varlık tablosunda belirtilen diğer para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilir.

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Fon Kuruluş Bilgileri

Fon Kurucusunun Ortaklık Yapısı

En Az Alınabilir Pay Adedi

Fon Alım Satım Yerleri

Portföy Dağılımı

Portföy Bilgileri

Fona İlişkin Doküman ve Raporlar

Tadil Metinleri

Aracı Kurum Komisyon Raporu

Bağımsız Denetim Raporu

Altı Aylık Rapor

Yıllık Rapor

Faaliyet Raporu

Performans Sunuş Raporu

Karşılaştırma Ölçütleri

Fon Toplam Gider Kesinti Oranı

Duyurular

Tanıtım Formu

İzahname

İçtüzük