Aklında Soru Kalmasın!

Eğer aramaların sonuçsuz kaldıysa, talebini karşılamıyorsa veya farklı biz çözüm arayışındaysan, biz sana ulaşalım.

Teşekkürler, Ahmet

HDIFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye göstermiş olduğun ilgiden ötürü teşekkür ederiz. Müşteri Hizmetleri Ekibimiz en kısa süre içerisinde sana en uygun çözümü sunabilmek adına, vermiş olduğun telefon numarası üzerinden seninle iletişime geçecek.

Ürünlere Göz At

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu

Fon'un yatırım stratejisi; Fon, Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG- Environmental, Social, Governance) ilkelerini süreçlerine dahil eden, çözüm sunan ve bu alanlarda yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarının ve borçlanma araçlarının yer aldığı yerli ve yabancı sürdürülebilirlik borsa yatırım fonlarına, ESG temalı endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına ve ESG kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar. Sepet fon tanımına uygun olarak fon portföyünün asgari %80'i devamlı olarak yukarıda anılan temalardaki yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşacaktır. Fon portföyünde yer alan diğer para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri toplamı fon portföy değerinin %20'sini aşamaz. Fon, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma paylarına ve katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan yabancı fonların katılma paylarına yapılan yatırım %80 hesaplamasında dikkate alınır. Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile Türkiye'de kurulu olup unvanında yabancı ifadesi geçen fonlara yatırabilir.

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Fon Kuruluş Bilgileri

Fon Kurucusunun Ortaklık Yapısı

En Az Alınabilir Pay Adedi

Fon Alım Satım Yerleri

Portföy Bilgileri

Fona İlişkin Doküman ve Raporlar

Yıllık Rapor

Bağımsız Denetci Raporu

Performans Sunuş Raporu

Faaliyet Raporu

Altı Aylık Rapor

Duyurular

Tadil Metinleri

Karşılaştırma Ölçütleri

Fon Toplam Gider Kesinti Oranı

Tanıtım Formu

İzahname

İçtüzük