Aklında Soru Kalmasın!

Eğer aramaların sonuçsuz kaldıysa, talebini karşılamıyorsa veya farklı biz çözüm arayışındaysan, biz sana ulaşalım.

Teşekkürler, Ahmet

HDIFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye göstermiş olduğun ilgiden ötürü teşekkür ederiz. Müşteri Hizmetleri Ekibimiz en kısa süre içerisinde sana en uygun çözümü sunabilmek adına, vermiş olduğun telefon numarası üzerinden seninle iletişime geçecek.

Ürünlere Göz At

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Teknoloji Sektörü Değişken EYF

Fonun yatırım stratejisi, fon portföy değerinin devamlı olarak asgari %80’i teknoloji sektöründe faaliyet gösteren yerli ve/veya yabancı şirketlerin ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına ve/veya yerli/yabancı borçlanma araçlarına/kira sertifikalarına yatırım yaparak katılımcıların bu şirketlerin büyüme olanaklarına, kazançlarına ve değer artışlarına iştirak etmesini sağlamaktadır. Fon türü değişken fon olup, portföyünün tamamının değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik’in 5.maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedeflemektedir. Fon portföyüne,çeşitlendirme amacı ile teknoloji temasına yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonu ve yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarıda dahil edilebilir. Fon portföyünün en fazla %50’si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Fon Kuruluş Bilgileri

Fon Kurucusunun Ortaklık Yapısı

En Az Alınabilir Pay Aded

Fon Alım Satım Yerleri

Portföy Dağılımı

Portföy Bilgileri

Fona İlişkin Doküman ve Raporlar

Yıllık Rapor

Bağımsız Denetci Raporu

Faaliyet Raporu

Performans Sunuş Raporu

Altı Aylık Rapor

Duyurular

Tadil Metinleri

Karşılaştırma Ölçütleri

Fon Toplam Gider Kesinti Oranı

Tanıtım Formu

İzahname

İçtüzük