Aklında Soru Kalmasın!

Eğer aramaların sonuçsuz kaldıysa, talebini karşılamıyorsa veya farklı biz çözüm arayışındaysan, biz sana ulaşalım.

Teşekkürler, Ahmet

HDIFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye göstermiş olduğun ilgiden ötürü teşekkür ederiz. Müşteri Hizmetleri Ekibimiz en kısa süre içerisinde sana en uygun çözümü sunabilmek adına, vermiş olduğun telefon numarası üzerinden seninle iletişime geçecek.

Ürünlere Göz At
hdi-fibaemeklilik-bes-te-kredi-teminatli-donem-basladi-2024-banner

BES Teminatlı Kredi Dönemi Başladı

Yayınlanma Tarihi: 10 Haziran 2024

Gün geçtikçe daha da popüler olmaya başlayan BES, tasarruf aracı olarak BES’i tercih eden katılımcılara daha fazla avantaj sunmaya devem ediyor!

2024 Haziran itibarıyla BES sözleşmeleri, kredi teminatı olarak gösterilebiliyor!

Finansal esnekliğin gittikçe arttığı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), emeklilik günlerinin yanı sıra günün acil ihtiyaçlarına da katkı sağlama hedeflerine bir bir ulaşıyor.

EGM (Emeklilik Gözetim Merkezi) tarafından uçtan uca kontrol edilen BES’teki bu yeni dönemle birlikte BES sözleşmesini teminat olarak gösterip kredi kullanmak isteyen BES katılımcıları, kredi almak istediği bankaya başvurusunu iletir ve “Alcağın Devri Sözleşmesi” yapar. Banka, talep edilen kredi içi devre konu olabilecek BES birikimlerinin yeterliliğini katılımcının izni ile EGM’den sorgular. Asgari ve daha yukarı bir tutarın BES birikim hesabında olması halinde işlemler başlatılır. Katılımcı, krediyi kullandığında, bankaya devredilecek tutar, emeklilik şirketi tarafından “Alacağın Devri Fonu”nda yatırıma yönlendirilir.

BES birikimini teminat olarak gösterip kredi kullanan katılımcının, kredi taksitlerini düzenli ödeme yükümlülüğü bulunuyor. İki taksit üst üste ödenmediği takdirde, katılımcıya 30 gün süre tanınır ve bu süre içinde de ödeme yapılmazsa banka, Alacağın Devri Fonundan kalan borç tutarını alma hakkında sahiptir.

Devlet Katkısı, kredi için teminat gösterilen BES birikimleri dışındadır.

Bes Teminatlı Kredi Avantajı İçin Şimdi BES Başlat

Kısaca BES Teminatlı Kredi Süreci

 • BES katılımcısı, BES birikimlerinin banka tarafından görülmesine izin vererek kredi talebini bankaya iletir.
 • BES katılımcısı ile banka arasında, alacağın devri sözleşmesi kurulur ve kredi kapanana kadar birikimleri BES’te nemalanmaya devam eder.
 • BES katılımcısı, kredi borcunu kapatana kadar BES’ini sonlandıramaz veya başka şirkete aktaramaz. Temlik için yeniden devredemez.
 • BES katılımcıları, katkı payı ödemeye devam edebilir. Birikimlerini izleyebilir ve devredilmemiş birikimleri için fon değişimi yapabilir.
 • Kredi borcu ödendiğinde, otomatik olarak alacağın devri sözleşmesi sona erer. Aksi halde, banka BES sözleşmesini sonlandırarak kalan borcu tahsil eder.

BES Teminatlı Kredi Hakkında Bilmen Gerekenler

 • Devredilen ve kredi ödemeleri devam eden bir birikim, yeniden devredilemez.
 • BES birikimlerini teminat göstererek kredi kullanma hakkı 1 banka ile sınırlıdır. 2 ya da daha fazla bankadan kredi çekmek isteyen BES katılımcısı, diğer bankalarda sözleşmelerini teminat gösteremez.
 • BES Teminatlı Kredi kullanmak istediğin zaman Devlet Katkısı hariç BES birikimleri temliğe konu edilir, Devlet katkısı fonlarında herhangi bir temlik süreci işlemez.
 • BES Teminatlı Kredi için süre bazında, en az ya da en çok gibi bir takvim aralığı bulunmamaktadır. Kredinin süresi, temlikten ziyade kredi veren bankanın konusudur.
 • BES Teminatlı Kredi kullanmak isteyen BES katılımcısı, başvuru işlemlerinin tamamını kredi çekmek istediği banka ile yürütür. Emeklilik şirketinin rolü, bankanın talebi üzerine EGM – Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından gelen talebin onay sürecini işletmekle sınırlıdır.
 • BES Teminatlı Kredi kullanırken kredi faiz oranı, bankanın stratejik duruşuna göre değişkenlik gösterir.
 • BES Teminatlı Kredi kullandıktan sonra temliğe konu olmayan BES birikimler için Devlet Katkısı ve BES sözleşmesinin diğer tüm işleyişleri normal seyrinde devam eder. Fon değişikliği, katkı payı, ek katkı payı gibi konular aynen kendi sürecinde devam eder.
 • BES katılımcısı, EGM mobil uygulama üzerinden temlik sürecine dâhil olmasını istemediği sözleşmeleri bizzat kendisi tayin edebilir. Böylece devredilecek tutar, BES katılımcısının izin verdiği sözleşmeler dikkate alınarak devre konu olabilecek sözleşmelerin yürürlük tarihi en yeni olandan başlayarak tamamlanır.
 • BES Teminatlı Kredi kullanımında hak sahibi, BES sözleşmesindeki hak sahibi ile aynıdır. Sözleşmede sadece “ödeyen” konumunda olup sözleşme sahibi olmayan kişi, taraf değildir.
 • Temlik tutarı belirlenirken, kredi tutarı + kredi tutarı * maksimum %20 marj olarak belirlenir. Her halükarda temlik edilecek tutarın, sözleşmenin BES birikim tutarına eşit veya daha az olması gerekmektedir.
 • BES Teminatlı Kredi sürecinde vefat olması halinde, öncelikli alacaklı bankadır. Bankanın alacağını tamamlaması sonrasında kalan tutar, belirtilen lehtara; lehtar belirtilmemiş ise kanuni varislere ödenir.
BES Teminatlı Kredi Avantajı İçin Şimdi BES Başlat

BES Teminatlı Kredi Kullanabilmek İçin Teminat Gösterilemeyecek Sözleşme Nitelikleri

 • Emeklilik Gelir Planı kapsamında olan sözleşmeler,
 • İşveren Grup Emeklilik sözleşmeleri,
 • Kısmen ödeme kapsamında ödeme yapılan sözleşmeler,
 • Aktarım veya sonlanma işlemi devam eden sözleşmeler,
 • Aktarım ile kurulan sözleşmeler 6 ay boyunca,
 • Fon paylarına ilişkin tedbir, haciz, iflas, rehin ve benzeri her türlü idari ve adli talebe konu sözleşmeler,
 • Temlik sözleşmesine konu olmuş bir sözleşme, üzerindeki temlik işlemi kapatılmadan başka bir temlik işlemine konu edilemez,
 • Vakıf, Sandık, Tüzel Kişiliği Haiz Meslek Kuruluşu veya Sair Ticaret Şirketinden Aktarım” olan sözleşmeler, yürürlük tarihinden itibaren 3 yıl boyunca,
 • Sonlanmış sözleşmeler,
 • Hak sahiplerince aranmayan paralar statüsünde olan sözleşmeler.

18 Yaş Altı BES ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

BES Teminatlı Kredi Uygulaması Ne Zaman Başladı?

BES Teminatlı Kredi Almak İçin Tüm BES Sözleşmelerini Teminat Olarak Göstermek Zorunlu mu?

BES Teminatlı Kredi Kullanma Başvurusu Tamamlanınca Fonlar Nasıl İşlem Görür?

BES Teminatlı Kredi Kullanırken Faizli veya Faizsiz Tercih Yapmak Mümkün mü?

BES Teminatlı Kredi Kullanırken Devlet Katkısı Birikimi de Teminata Dâhil Olur mu?

BES Teminatlı Kredi Kullanırken Temlik Tutarı Dışında Kalan Birikimin İşleyiş Süreci Nasıldır?

BES Teminatlı Kredi Kullanılan Sözleşmeyi, Kredi Bitmeden Sonlandırmak Mümkün mü?

BES Teminatlı Kredinin Taksitleri Ödenmezse Ne Olur?

BES Teminatlı Kredi Çekildikten Sonra Vefat Halinde BES Sözleşmesine Ne Olur?

BES Teminatlı Kredi Bitiminde, Banka Hak Sahibine Ulaşamadığında Ne Olur?

BES Teminatlı Kredi Kullanabilmek İçin Hangi BES Sözleşmeleri Teminat Gösterilemez?