Aklında Soru Kalmasın!

Eğer aramaların sonuçsuz kaldıysa, talebini karşılamıyorsa veya farklı biz çözüm arayışındaysan, biz sana ulaşalım.

Teşekkürler, Ahmet

HDIFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye göstermiş olduğun ilgiden ötürü teşekkür ederiz. Müşteri Hizmetleri Ekibimiz en kısa süre içerisinde sana en uygun çözümü sunabilmek adına, vermiş olduğun telefon numarası üzerinden seninle iletişime geçecek.

Ürünlere Göz At
fibaemeklilik-fon-birlesme-banner

Fibaemeklilik'te Fon Birleşmesi

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin kurucusu olduğu HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Global MD Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu’nun (Fon) HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Perform Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmesine izin verilmiş olup, söz konusu fonların içtüzük, izahname ve tanıtım formlarının ilgili maddeleri değiştirilmiştir.

Fonların birleşme tarihi 22/04/2021’dir.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU

1. Birleşmeye konu fonun unvanı aşağıdaki şekilde değişmektedir:

Sona Erecek Fonun Unvanı Bünyesinde Birleşilecek Fonun Unvanı
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Global MD Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Perform Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

2. Fon, HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Perform Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleşecek olup, yatırım stratejisi ve varlık ve işlem türü tablosu aşağıdaki şekilde olacaktır.

Fonun Yatırım Stratejisi:

Fon portföyüne, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri, Fon içtüzüğü ve fon izahnamesine uygun olan varlıklar seçilir ve Fon, söz konusu düzenlemeler ile fon bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir.

Fonun amacı, geniş portföy yelpazesi ile piyasa koşullarına göre portföy yapısını hızlı ve ani şekilde değiştirebilme avantajını da gözeterek tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanarak faiz ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir.

Fon portföyü çeşitli yatırım araçlarının aktif bir şekilde çeşitli vadelerde kullanıldığı bir yapı arz edecektir. Burada amaç fonun uzun vadede mutlak getiri odaklı olması, fakat kısa ve orta vadelerde piyasalarda oluşabilecek fırsatları değerlendirmek amaçlı spot ve türev araçları maksimum esneklik ile kullanabilmesidir.

Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Fon portföyüne borsa dışı ters repo ve türev araçlar dahil edilmesi durumunda bu izahnamade belirtilen kurallar uygulanır. Fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir. Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilite aralığına karşılık gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar. Fon portföyünün volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3 ila 4 arasında olacaktır.

Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin %50’si ve fazlası olamaz. Ayrıca, Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları Fon portföy değerinin %80’i ve fazlası olamaz.

Fonun Varlık ve İşlem Türü Tablosu:

VARLIK TÜRÜ EN AZ % EN ÇOK %
Yurtiçi Ortaklık Payları 0 100
Yabancı Ortaklık Payları 0 20
Kamu İç Borçlanma Araçları 0 100
Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar) 0 80
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 100
Yabancı Borçlanma Araçları 0 20
Ters Repo 0 10
Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (TL/ Döviz) 0 25
Takasbank Para Piyasası İşlemleri 0 10
Yatırım Fonu / Borsa Yatırım Fonu / Yabancı Yatırım Fonu/Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20
Ulusal ve Uluslararası Piyasalarda İşlem gören Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 100
Kira Sertifikaları (Kamu/Özel Sektör) 0 100
Yabancı Kira Sertifikaları 0 10
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 100
Yatırım kuruluşu ve Ortaklık Varantları 0 15
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL/ Döviz) 0 100
Gelire Endeksli Senetler (TL / Döviz) 0 100
Türk Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar) 0 80
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0 10

3. Sona erecek Fon’un eşik değeri (% 100 BIST - KYD Repo (Brüt)) birleşme sonrasında değişmeyecektir.

4. Sona erecek Fon’un alım satım esaslarında birleşme sonrası değişiklik olmayacaktır.

5. Sona erecek Fon’un azami fon toplam gider kesintisi oranı (yıllık % 2,28) ve fon işletim gider kesintisi oranında (yıllık %1,5) birleşme sonrası değişiklik olmayacaktır.

6. Birleşme öncesinde Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Fon portföyü birleşme sonrasında Perform Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilecektir. Birleşme sonrasında fonun portföy saklayıcısı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. olmaya devam edecektir.

7. Değiştirme oranı, birleşme tarihinde; bünyesinde birleşilen HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Perform Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu birim pay değerinin varlığı sona erecek fonun HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Global MD Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu birim pay değerine bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır. Birleşme tarihinde sona eren fonun pay sayısı, hesaplanan değiştirme oranına bölünür ve elde edilen pay sayısı bünyesinde birleşilecek fonun pay sayısına eklenir. Değiştirme işlemi nedeniyle en az işlem yapılacak pay miktarına tamamlanamayan ve küsurat olarak kalan paylar nakde çevrilerek yatırımcının hesabına nakit olarak iade edilecektir. Bu tutar, değiştirme günü fiyatı üzerinden belirlenecektir. Bu işlemler İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde kayden gerçekleştirilecektir.

8. İşbu iki fonun birleştirilmesiyle Kurucusu olduğumuz HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Global MD Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonumuz son yıllarda yeterince talep görmemekte, bu nedenle de fon büyüklüğü artış göstermemektedir. Bu fonun portföy değeri yaklaşık 2,18 milyon TL iken, bünyesinde birleştireceğimiz HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Perform Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu’nun portföy değeri yaklaşık 5 milyon TL’dir. İşbu iki fonun birleştirilmesiyle Emeklilik Rehberi’nin 10.4 maddesi uyarınca oluşturulan kıyas grupları içerisinde getiri performansını artırmak amaçlanmaktadır.

9. Sona erecek fonun bütün malvarlığı, birleşme tarihinde bünyesinde birleşilen fona devredilecektir.

10. HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Global MD Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ile HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Perform Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu performansında birleşmeden kaynaklı bir etki beklenmemektedir.

11. Birleşme nedeniyle yapılacak masraflar fon portföylerine yansıtılmayacak, HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından karşılanacaktır.

12. Duyuru metninin yayım tarihi ile değişikliklerin yürürlüğe gireceği 22/04/021 arasındaki süre zarfında, HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Global MD Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu paylarının iadesi kabul edilecek ve yeni pay satışı yapılmaya devam edecektir. Anılan süre zarfında birleşmeye ilişkin değişiklikler HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. resmi internet sitesinde yayımlanacak olup, ayrıca birleşmeye konu fonun mevcut ve yeni katılımcılarının Kamuyu Aydınlatma Platformu ve HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. internet sitesinde yayımlanacak duyuru metni aracılığıyla, ayıca telefon (sms yoluyla) ve/veya elektronik posta gibi iletişim kanalları aracılığıyla birleşme hakkında bilgilendirilecektir.

Duyuru metnini PDF olarak okumak ya da tarayıcınıza indirmek için tıklayınız.