Aklında Soru Kalmasın!

Eğer aramaların sonuçsuz kaldıysa, talebini karşılamıyorsa veya farklı biz çözüm arayışındaysan, biz sana ulaşalım.

Teşekkürler, Ahmet

HDIFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye göstermiş olduğun ilgiden ötürü teşekkür ederiz. Müşteri Hizmetleri Ekibimiz en kısa süre içerisinde sana en uygun çözümü sunabilmek adına, vermiş olduğun telefon numarası üzerinden seninle iletişime geçecek.

Ürünlere Göz At
Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (FATCA) Hakkında Bilgilendirme

Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (FATCA) Hakkında Bilgilendirme

FATCA Nedir?

Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA)) 18 Mart 2010 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı ve Gelir İdaresi (IRS) tarafından yayımlandı. Söz konusu yasa ile, ABD'de vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin gelir ve varlıkları üzerindeki ABD kaynaklı vergilendirmeden kaçınmasının önlenmesi ve şeffaf, izlenebilir bir vergi sistemi tesis edilmesi amaçlanmaktadır.

FATCA'ya uyum kapsamında ABD ile diğer ülkeler arasında devletler arası karşılıklı bilgi değişimini öngören ikili anlaşmalar imzalanmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye ile ABD arasında da "Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması" 29.07.2015 tarihinde Ankara'da imzalanmış olup, 16.03.2016 tarihli ve 29655 sayılı Resmi Gazete’de bu anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun yayımlanmıştır.

İkili anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından onaylanması ile birlikte bu anlaşma kanun hükmünde sayılmış ve böylece FATCA uyumluluğu yerel mevzuatımız haline gelmiştir.

FATCA kuralları dahilinde ABD dışındaki finansal kuruluşların, ABD'de vergi mükellefi olabilecek müşterilerini belirlemeleri ve bu müşterilerin varlık bilgilerini T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) bildirmeleri gerekiyor.

FATCA'dan kimler etkilenecek?

FATCA mevzuatı kapsamında hem bireysel hem de tüzel kişi müşteriler için aşağıdaki tespit edici unsurlar (ABD Göstergeleri) belirlenmiştir:

ABD ile ilişkisi bulunan gerçek kişiler (ABD vatandaşları, doğum yeri ABD olanlar, greencard sahipleri, ABD iletişim/ikametgâh adresi veya ABD telefon numarası olanlar, ABD'de mukim olanlar),

ABD ile ilişkisi bulunan tüzel kişiler (ABD adresi olanlar, kuruluş ülkesi veya merkezi ABD olanlar, pasif nitelikli kurumlar için, kurumu kontrol eden gerçek kişilerden en az biri ABD vatandaşı veya mukimi olanlar)

Düzenleme Kapsamında Müşterilerden Neler Bekleniyor?

ABD'de vergi mükellefi olan müşterilerimizin bu durumlarını Şirketimize beyan etmeleri gerekmektedir (W9 formu ile). Ayrıca yukarıda belirtilen göstergeler ile eşleşen ancak ABD'de vergi mükellefi olmadığını beyan eden müşterilerimizin de bu beyanlarını gösterir imzalı formu (W8/W8 BEN E formu)uygun ek bir belge ile kanıtlaması gerekmektedir (Mukimlik belgesi, kimlik belgesi, tüzel kişilerde kurumun mukimi olduğu/kurulduğu ya da örgütlendiği devletteki iş adresini içeren resmi belge).

Müşterilerimizin talep edilen bilgi ve belgeleri doğru, eksiksiz ve zamanında paylaşması, yetkili kurumlarca müşterilerimize uygulanabilecek olası yaptırımların önüne geçilebilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.

FATCA ve ABD ile Türkiye arasında karşılıklı bilgi değişimini düzenleyen "Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması" uyarınca, ABD'de vergi mükellefi olup olmadığının tespiti için öngörülen bilgi ve belgeleri sağlamayan ve mükellefiyet durumlarını beyan etmeyi reddeden gerçek ve tüzel kişilere, ABD kaynaklı gelirleri üzerinden, ABD veya ABD adına stopaj yapmaya yetkili kurumlar tarafından %30 oranında stopaj uygulanabilecektir.

FATCA ile ilgili detaylı bilgiye IRS'nin http://www.irs.gov uzantılı internet adresinden ulaşabilirsiniz.

FATCA Bilgi Dokümanları

W-9 Formu için tıklayınız

W-8 BEN Formu için tıklayınız

W-8 BEN-E Formu için tıklayınız