Aklında Soru Kalmasın!

Eğer aramaların sonuçsuz kaldıysa, talebini karşılamıyorsa veya farklı biz çözüm arayışındaysan, biz sana ulaşalım.

Teşekkürler, Ahmet

HDIFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye göstermiş olduğun ilgiden ötürü teşekkür ederiz. Müşteri Hizmetleri Ekibimiz en kısa süre içerisinde sana en uygun çözümü sunabilmek adına, vermiş olduğun telefon numarası üzerinden seninle iletişime geçecek.

Ürünlere Göz At
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş - Hayat Sigortası

Kart Koruma Sigortaları

Hep hayalini kurduğun seyahate çıktığın zaman veya ailenle birlikte tatilin tadını çıkarırken aklın, kartlarında kalmasın! Çünkü HDI Fibaemeklilik Kart Koruma Sigortaları, cüzdanın kaybolduğunda veya çalındığında hesaplarını güvence altına alır.

Neden Kredi Kartı Koruma Sigortaları?

Kredi kartı ödeme güvencesi ile maddi rahatlık sağlayan kredi kartı sigortası ne işe yarar diye merak ediyorsan açıklayalım.

Kredi Kartı Koruma Sigortaları; vefat, kayıp ve çalıntı risklerine karşı kredi kartlarını korur. Vefat, maluliyet, gasp ve çalıntı gibi beklenmedik durumlarla karşılaştığında kredi kartı borcun sigorta şirketin tarafından kapatılır, borcun kapatılmasından sonra kalan tutar hak sahiplerine ödenir.

Kredi Kartı Koruma Sigortaları, farklı beklentilere hitap etmek için ikiye ayrılmıştır. Kredi Kartı Yıllık Koruma Sigortası, bireysel müşterilere; Business Kredi Kartı Koruma Sigortası ise tüzel kişilere özel olarak sunulur.

Kredi Kartı Yıllık Koruma Sigortası Teminatları Nelerdir?

 • Vefat Teminatı: Sigortalının vefatı (kaza veya hastalık) halinde, sigortalının belirlemiş olduğu teminat tutarı hak sahiplerine ödenir. Vefat teminatı ile ilgili istisnalar hayat sigortası genel şartlarına tabidir.
 • Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı: Sigortalının kaza sonucu daimi malul kalması durumunda belirlenen teminat tutarı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları kapsamında sigortalıya tek seferde ödenir. Kaza sonucu maluliyet teminatı istisnaları Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarına tabidir.
 • Asistans Hizmetleri (Çalıntı / Gasp): Sigortalının, sigorta süresi içinde Fibabanka ATM'sinde kredi kartı kullanımı esnasında veya Fibabanka ATM'sine 100 metre mesafede üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilecek hırsızlık, aşırma, gasp, kapkaç ve yankesicilik eylemleri sonucunda Fibabanka kredi kartının suistimal amaçlı kullanımı ile eylem esnasında zarar gören eşyaların yerine konması amaçlı 1.000 TL'ye kadar tazminat ödemesi yapılır.

Sigortalının kredi kartının gasp edilmesi / çalınması durumunda bunu 24 saat içinde sigortacıya bildirmesi gerekmektedir.

Eylemin Fibabanka ATM'sinde kredi kartı kullanımı esnasında veya Fibabanka ATM'sine 100 metre mesafede gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Kredi Kartı Yıllık Koruma Sigortası Kapsamı Dışında Kalan Durumlar Nelerdir?

Vefat teminatı Hayat Sigortası Genel Şartlarına tabidir.

Ferdi Kaza ek teminatları Ferdi Kaza Genel Şartlarına tabidir.

Aşağıdaki haller nedeniyle ortaya çıkan işsizlikler, İşsizlik Teminat kapsamı dışındadır:

 • Türkiye İş Kurumu'ndan işsizlik yardımı alan kişiler kapsamında olmayanlar.
 • Sigorta ettiren tarafından sigortacıya bildirimi yapılan sigortalının bildirim tarihini takip eden, sigortacı tarafından tespit edilen ve sertifikada belirtilen bekleme süresi içinde işsiz kalması, yenileme ile alınması durumunda ise işsiz kalınan tarihten önceki sigortacı tarafından belirlenen süre boyunca ücretli olarak çalışmaması veya bu süre boyunca çalışmış olsa dahi mevcut sigortasının devam etmemesi durumunda.
 • Sigortalı, sigorta başlangıcında işsiz kalacağını biliyorsa.
 • Sigortalı, mevsimsel ve çalışmaya ara verilmesinin doğal olduğu bir işte çalışıyorsa.
 • Sigortalı, belirli projelerde çalışıyorsa ve bu projeler biterse.
 • Sigortalı, isteyerek işsiz kalmışsa veya istifa etmişse ya da emekli olmuşsa.
 • Sigortalının kusuru veya suçu sonucu işten çıkarılması söz konusu olursa.
 • Sigortalının lokavt veya grev nedenleri ile iş sözleşmesinin askıya alınmış olması.
 • Savaş, düşman hareketleri, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun olmasın), ihtilal, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati askeri hareketler nedeniyle oluşan işsizlikler.
 • Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonlar veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri tedbirler (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım "füzyon" olayını da kapsayacaktır) nedeniyle oluşacak işsizlikler.
 • Deprem, yanardağ püskürmesi, sel ve su baskını, yer kayması gibi doğal afetler nedeniyle oluşacak işsizlikler.
 • Ülke çapında etkili olabilecek siyasi veya ekonomik bir olay veya benzeri herhangi bir yasal veya idari önlem nedeniyle oluşacak işsizlikler.
 • Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak zararlar dahil olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sebebiyle meydana gelen zararlar sonucunda oluşacak işsizlikler.
 • İşsizlik teminatının alınmasını takip eden 90 günlük muafiyet süresi içinde gerçekleşen riskler.
 • İşsizlik riskinin gerçekleşmesini müteakip 30 günlük süre içinde iş bulunması halinde.
 • Bekleme süresi sonrasında risk ödemeleri aylık olarak yapılır ancak ay içinde iş bulunması durumunda ayın gününe göre işsiz kalınan süreye göre hak ediş ödenir. Kalan kısım için herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaz.

Business Kart Koruma Sigortası Teminatları Nelerdir?

 • Vefat Teminatı: Sigortalının vefatı durumunda, poliçe teminatı dâhilinde, kredi kartı borcu kapandıktan sonra varsa geriye kalan sigorta tazminat bedeli poliçede belirtilen hak sahiplerine ödenir.
 • Kayıp / Çalıntı Teminatı: Sigortalının, sigorta süresi içinde Fibabanka ATM'sinde kredi kartı kullanımı esnasında veya Fibabanka ATM'sinde 100 metre mesafede üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilecek hırsızlık, aşırma,gasp , kapkaç ve yankesicilik eylemleri sonucunda Fibabanka kredi kartının suistimal amaçlı kullanımı ile eylem esnasında zarar gören eşyaların yerine konması amaçlı poliçede belirtilen teminat tutarı kadar tazminat ödemesi yapılır.